Vama propune spre consultare publică Planul strategic pentru dezvoltarea sistemului IT

Vama propune spre consultare publică Planul strategic pentru dezvoltarea sistemului IT

Serviciul Vamal anunță consultarea publică a proiectului Planului strategic pentru Dezvoltarea și Utilizarea Sistemelor Electronice al Serviciului Vamal al Republicii Moldova pentru perioada 2024 – 2027 (în continuare Strategia IT). 

Automatizarea și digitalizarea proceselor prin dezvoltarea infrastructurii informaționale necesare pentru a asigura interconectivitatea și interoperabilitatea cu sistemele IT ale UE (Capitolul 29/ pag.96) este un imperativ al Serviciul Vamal, ce rezidă din obținerea statutului de țară candidat pentru aderarea la UE. De menționat, că elaborarea și implementarea Strategiei IT este un imperativ al Serviciului Vamal și în contextul aplicării prevederilor noului Cod Vamal, de la 1 ianuarie 2024.

Documentul a fost elaborat cu suportul a doi experți din cadrul autorității vamale italiene, prin intermediul proiectului TAIEX, care au oferit  expertiză în procesul elaborării Strategiei IT, asigurând adaptarea capacităților administrative și operaționale la cerințele vamale ale UE, până la accederea Republicii Moldova în UE. Tot procesul de elaborare a documentului a fost susținut de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova prin intermediul Proiectului ”Misiunea Înalților Consilieri UE”.

Scopul principal al Strategiei IT este de a forma o foaie de parcurs de transformare digitală și dezvoltare a Serviciului Vamal al Republicii Moldovei pentru a asigura schimbul eficient și bine controlat de mărfuri, persoane și servicii la traversarea frontierei vamale de stat, respectând și îndeplinind pe deplin reglementările legale naționale, precum și angajamentele internaționale ale țării.

Documentul prevede aspecte de ajustare și modernizare a sistemelor informaționale existente, implementarea noilor sisteme informaționale, automatizarea proceselor, extinderea schimbului de date, aplicarea instrumentelor digitale în activitatea analitică și investigativă, precum și îmbunătățirea managementului riscurilor.

De menționat, că pentru atingerea scopurilor Serviciului Vamal, principalele obiective strategice generale sunt reducerea sarcinii procedurilor vamale în următorii patru ani, prin reducerea numărului de proceduri, eficientizarea procedurilor și promovarea modificărilor în legislația actuală pentru simplificarea procedurilor vamale, dar și creșterea eficienței și eficacității vămuirii prin reducerea timpului și a costurilor pentru procedurile vamale.

În concluzie, Serviciul Vamal își propune îmbunătățirea funcționalităților și infrastructurii TIC într-o manieră care să susțină în mod eficient obiectivele de afaceri, urmând tendințele globale de tehnologie și operațiuni vamale.

Documentul poate fi accesat pentru consultare aici: Planului strategic pentru Dezvoltarea și Utilizarea Sistemelor Electronice al Serviciului Vamal al Republicii Moldova pentru perioada 2024 – 2027Anexa 2 – Foaia de parcurs a strategiei IT a SVRM 2024-2027.

Comentariile, propunerile și/sau obiecțiile referitor la document vor fi transmise la următoarea adresă de e-mail: anisoara.covalciuc@customs.gov.mdpână la data de 26 februarie 2024.

Share