Subdiviziunea municipală responsabilă de sfera educației din Chișinău va fi reorganizată

Subdiviziunea municipală responsabilă de sfera educației din Chișinău va fi reorganizată

Primăria municipiului Chișinău informează că subdiviziunea municipală responsabilă de sfera educației va fi reorganizată. Membrii Comisiei pentru elaborarea conceptului de reorganizare a Direcției generale educație, tineret și sport (DGETS), constituită prin dispoziția 314-d din 29.06.2020, s-au convocat în prima ședință.      

Viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, președintele Comisiei a menționat că elaborarea unui concept nou privind structura funcțională a DGETS, vine din necesitatea reactualizării regulamentelor de activitate în vigoare, care nu mai corespund realităților curente, inclusiv prevederilor Codului Educație. Prin urmare, grupul de specialiști și consilieri municipali urmează să elaboreze conceptul de reorganizare a DGETS până la 1 august 2020.

Andrei Pavaloi, șef adjunct al DGETS, a enunțat raţionamentele de la care a pornit necesitatea reorganizării subdiviziunii. Astfel, noua structură trebuie să-și racordeze serviciile publice oferite, la cerinţele actuale, să cosolideze diverse procese şi acţiuni, inclusiv cele privind achiziţiile, sistem contabil comun pentru toate sectoarele, să corespundă provocărilor educaţiei moderne, inclusiv, în contextul implementării tehnologiilor informaţionale.

Alte premize care stau la baza reorganizării DGETS:

  • Regulamentele subdiviziunilor DGETS, implicate în domeniul de tineret nu conțin întregul set de obligațiuni care derivă din legislația de profil. Regulamentele subdiviziunilor respective trebuie completate cu prevederile relevante.
  • Lipsește viziunea politicilor municipale, inclusiv atribuțiile respective, care nu se identifică în subdiviziunile DGETS privind compatibilizarea cu spațiul educațional european și tendințele în domeniul politicilor educaționale (conform Manifestului Forumului educațional municipal din 24.01.2020): învățarea pe parcursul vieții, educația prin tehnologii de comunicare, educația prin parteneriate și asigurarea coeziunii sociale.
  • Discrepanțe între funcțiile prevăzute în regulamentele de organizare interioară a subdiviziunilor DGETS și a atribuțiilor funcționale prevăzute în fișele de post ale angajaților acelorași subdiviziuni.
  • Noua structură a DGETS şi Regulamentul de activitate sunt publicate pe pagina web a Primăriei şi pe cea a Direcției educație. De asemenea, documentele reactualizate vor fi suspuse consultărilor publice.

Doina Secrieru

Share