Sinteza constatărilor din Raportul anual al Curții de Conturi, prezentată într-un sumar succint

Sinteza constatărilor din Raportul anual al Curții de Conturi, prezentată într-un sumar succint

Recent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul anual asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare și a patrimoniului public pentru anul 2019.

Un element nou, implementat în anul curent, este elaborarea și publicarea unui Sumar al Raportului anual al CCRM, pentru a facilita înțelegerea constatărilor de audit și a spori impactul activității instituției supreme de audit (ISA) din țară. Sumarul este o versiune succintă a Raportului anual, care prezentă, în limbaj accesibil publicului larg, principalele constatări ale Raportului.

Menționăm, că Sumarul a fost elaborat în conformitate cu bunele practici internaționale în domeniul auditului public extern. În context, Curtea de Conduri aduce mulțumiri dlui Peeter Latti, expert european, pentru suportul acordat la elaborarea Sumarului.

Cristina Pendea

Share