Ședința CCRM privind Raportul auditului MADRM. AIPA a participat

Ședința CCRM privind Raportul auditului MADRM. AIPA a participat

În plenul Curții de Conturi a fost prezentat „Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 Decembrie 2019” care s-a extins și asupra instituțiilor din subordine, inclusiv, Agenția de Intervenție si Plăți pentru Agricultură.

Ședința a fost desfășurată prin intermediul platformei zoom, in cadrul căreia au participat Directorul Adjunct al AIPA – Sergiu Batiușca, șefa Direcției Buget și Finanțe – Angela Chiurcci și șefa Secției Audit Intern -Mihaela Vozian.

În cadrul ședinței au fost abordate cele mai semnificative neconformități care au fost identificate pe parcursul misiunii de audit, fiind oferite recomandări pentru redresarea situațiilor în cadrul MADRM și instituțiilor din subordine.

Cristina Pendea

Share