SE Bordnetze SRL – Universitatea Tehnică din Moldova: o colaborare reciproc avantajoasă

SE Bordnetze SRL – Universitatea Tehnică din Moldova: o colaborare reciproc avantajoasă

Una dintre cele mai mari probleme ale economiei naţionale este lipsa practic a oricărei legături dintre mediul universitar şi cel de afaceri. Astfel, în timp ce multe întreprinderi se confruntă cu deficit de specialişti, o mulţime de absolvenţi, crezând că nu au nici o şansă de a-şi valorifica potenţialul în ţară, pleacă peste hotare. În rezultat, în pierdere ies toţi. Însă şi de la respectiva regulă există excepţii, iar cel mai bun exemplu în acest sens îl oferă SE Bordnetze SRL şi Universitatea Tehnică din Moldova, care în 2018 au semnat un acord de parteneriat cu scopul promovării colaborării în interes reciproc.

Având semnat acest acord, Universitatea Tehnică din Moldova furnizează SE Bordnetze SRL informaţii privind specialităţile aprobate pentru pregătirea şi formarea profesională continuă a cadrelor inginereşti şi a specialiştilor la Universitate, admiterea la studii şi desfăşurarea procesului de instruire, dar şi informaţii privind cercetările ştiinţifice.

De asemenea, cu acordul companiei, Universitatea deleagă cadrele sale didactice pentru stagii de informare privind specificul funcţionării SE Bordnetze SRL, necesităţile de perfecţionare a personalului companiei, ajustarea programelor de stagii de practică ale studenţilor, elaborarea de către studenţi a tezelor de licenţă, de masterat şi de doctor. Apropo, ca urmare a semnării acordului de colaborare, o delegație a UTM, condusă de către Dinu Țurcanu, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, a efectuat o vizită la SEBN MD în luna decembrie. Vizita respectivă este o bună dovadă că acordul funcţionează în interes reciproc.

Nu mai puţin important este şi faptul că acordul prevede organizarea în comun a meselor rotunde, întâlnirilor cu studenţii pentru prezentarea specificului funcţionării, producţiei fabricate, cerinţelor faţă de cunoştinţele şi competenţele necesare pentru angajare, perspectivele dezvoltării unei cariere de succes.

Acordul mai permite implicarea specialiştilor companiei în ţinerea de prelegeri, conducerea prin co-tutelă a stagiilor de practică a studenţilor şi masteranzilor, avizarea proiectelor de licenţă, a tezelor de master etc.

Un plus evident pentru absolvenţii Universităţii este că, în baza acordului, se creează premise reale pentru angajarea ulterioară a acestora la fabrică. Mai ales că salariile la SEBN MD sunt motivante, în funcţie de performanţe, şi în creştere permanentă. „Avem prevăzute majorări de salarii anual. În plus, salariile cresc şi odată cu avansarea angajatului în funcţie. Iar la noi toţi acei care muncesc şi au rezultate bune, numaidecât avansează în funcţii”, spune Igor Corman, administrator SE Bordnetze SRL.

Contează şi faptul că, spre deosebire de alţi angajatori, SEBN MD, la angajare, are cerinţe acceptabile pentru oricine. „Principalul criteriu de care se conduce SEBN MD la angajare este dorinţa noilor veniţi de a munci. La cele mai multe poziţii nu este obligatoriu să fie specialişti în domeniu – la noi devii profesionist dacă vrei să înveţi şi să munceşti conştiincios. Toţi cei care se angajează la fabrică, trec un stagiu de pregătire profesională. Pe parcursul perioadei de instruire și integrare, acestora li se achită și salariu. Ulterior, pentru dezvoltarea competențelor, ei beneficiază de instruiri peste hotarele ţării”, susţine Igor Corman.

Un moment important îl constituie şi faptul că SE Bordnetze SRL poate înainta propuneri privind perfecţionarea programelor de studii la specialităţile de interes, tematica proiectelor de licenţă a studenţilor, a tezelor de master şi de doctor cu posibilitate de implementare reală.

De asemenea, pe lângă faptul că profesorii vor putea organiza excursii pentru studenţii Universităţii la fabrică, acordul prevede că SE Bordnetze SRL va contribui, în măsura posibilităţilor, la consolidarea bazei tehnico-materiale a Universităţii prin transmiterea unor utilaje, echipamente, mostre pentru dotarea laboratoarelor Universităţii sau prin acţiuni de sponsorizare a diferitor conferinţe, expoziţii de inventică, concursuri a lucrărilor de creaţie ale studenţilor.

„Colaborarea cu SEBN MD reprezintă o oportunitate importantă pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii  noştri, căci le oferă ocazia să se familiarizeze pe viu cu condiţiile oferite de una dintre cele mai moderne şi mai mari fabrici din Moldova, denumirea căreia este un brand cunoscut în întreaga lume. Chiar dacă compania din RM a fost înregistrată în decembrie 2015, ea este o filială a Sumitomo Electric Bordnetze SE – un producător global în domeniul industriei automotive, cu 33 de mii de angajați din 15 țări. Ca să nu mai vorbim deja de posibilitatea reală pe care o oferă absolvenţilor noştri de a se angaja la o întreprindere model, ce oferă condiţii de lucru ca în Occident şi salarii motivante”, susţine Viorel Bostan, rectorul UTM.

Apropo, aceasta nu este unica colaborare de acest fel pentru SEBN MD. „Cu gândul la viitor, în contextul dezvoltării sistemului dual de instruire, cooperăm cu Universitatea Tehnică din Moldova, Colegiul de Inginerie de la Străşeni şi Şcoala Profesională de la Orhei”, afirmă Igor Corman.

Într-un cuvânt, SEBN MD şi UTM şi-au dat mâna, iar în rezultat reuşesc nu doar implementarea unui proiect de succes şi în interes reciproc, ci şi crearea unui precedent extrem de util în contextul colaborării sferei de producţie cu mediul educaţional.

Mihaela Rotari 

Share