Rezultatele primei etape pentru selectarea candidaților la Inspectoratul Şcolar Naţional

Rezultatele primei etape pentru selectarea candidaților la Inspectoratul Şcolar Naţional

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din  cadrul Inspectoratului Şcolar Naţional la proba scrisă sunt admise următoarele persoane:

Director adjunct al Inspectoratului Şcolar Naţional (domeniul inspecţie):
1. Frunze Lilia
2. Gheţiu Adelina
3. Ceban Eudochia
4. Ciubotaru Stanislav
5. Lungu Corina
Proba scrisă se va desfăşura la data de 31.07.2015, ora 9.00, bir.444, Ministerul Educaţiei, Piaţa
Marii Adunări Naţionale, 1
Şef-direcţie finanţe/contabil-şef, Inspectoratul Şcolar Naţional:
1. Micleuşanu Natalia
2. Cecoi Lucia
Proba scrisă se va desfăşura la data de 31.07.2015, ora 9.00, bir.444, Ministerul Educaţiei, Piaţa
Marii Adunări Naţionale, 1
Director adjunct al Inspectoratului Şcolar Naţional (domaniul acreditare):
1. Lungu Corina
2. Scutelnic Oxana
3. Prisăcaru Angela
Proba scrisă se va desfăşura la data de 03.08.2015, ora 13.00, bir.444, Ministerul Educaţiei, Piaţa
Marii Adunări Naţionale, 1
Mihaela Rotari
Share