Republica Moldova participă la Conferința Ministerială Regională pentru Educație post-2015

 Republica Moldova participă la Conferința Ministerială Regională pentru Educație post-2015

Viceministrul Educației, Igor Grosu, participă la Conferința Ministerială Regională pentru Educație post-2015, care se desfășoară în perioada 19 – 20 februarie 2015, la Paris. Conferința este organizată sub egida UNESCO și reunește 250 de reprezentanți ai statelor-membre din regiunile de Est și Vest ale Europei, precum și din America de Nord. În cadrul reuniunii urmează a fi discutată agenda în domeniul educației și strategiile prioritare pentru următoarea perioadă.

În definirea agendei în domeniul educației post-2015 au fost propuse cîteva imperative esențiale și priorități tematice, precum asigurarea accesului și calității educației pentru copii, tineri și adulți, consolidarea competențelor pentru viață, recunoașterea rolului central al cadrelor didactice pentru asigurarea unei educații de calitate.

În formularea agendelor la nivel național în domeniul educației, UNESCO recomandă statelor-membre să urmeze obiectivul fundamental „Asigurarea unei educații de calitate, echitabile și a învățării pe tot parcursul vieții pînă în 2030”, în vederea construirii unor societăți echitabile, incluzive, pașnice și durabile. Documentele de politici de bază elaborate de Ministerul Educației, Codul educației și Strategia „Educația 2020”, au la bază anume aceste obiective primordiale.

Conferința Ministerială Regională pentru Educație post-2015 face parte dint-o serie de întruniri regionale, care au scopul  să asigure o corelare dintre viitoarea agendă a educației și cerințele tuturor statelor implicate.

Agenda în domeniul educației post-2015 urmează a fi adoptată la Forumul Mondial al Educației 2015 (World Education Forum), care se va desfășura în perioada 19 – 22 mai în Republica Coreea.

Maria Roșca

Share