Raportul de activitate ANRE, prezentat deputaților

Raportul de activitate ANRE, prezentat deputaților

Comisia economie, buget și finanțe a audiat, în ședința de astăzi, Raportul de activitate al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2017.

În perioada respectivă, potrivit directorului general, Tudor Copaci, ANRE și-a orientat activitatea spre îmbunătățirea activității ce ține de aplicarea mecanismului de stabilire a prețurilor, de comercializare cu amănuntul la produsele petroliere principale, care prevede corelarea directă a prețurilor la benzină și motorină pe piața internă cu evoluția cotațiilor bursiere regionale și internaționale. Tudor Copaci a menționat că implementarea acestui mecanism a contribuit la stimularea concurenței între operatorii de pe piața produselor petroliere, la sporirea eficienței activității lor, precum și eliminarea practicilor netransparente de formare a prețurilor la carburanți.

Potrivit lui Tudor Copaci, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a elaborat și aprobat, anul trecut, un șir de acte de reglementare, parte componentă a Programului de reglementări pentru perioada 2016 – 2018, care reprezintă o foaie de parcurs pentru implementarea legilor sectoriale.

Raportorul a mai anunțat că, în vederea aplicării bunelor practici de reglementare a sectorului energetic, în iulie 2017, ANRE a semnat cu Secretariatul Comunității Energetice un Memorandum de înțelegere privind oferirea asistenței din partea Secretariatului la elaborarea unor proiecte importante de acte normative de reglementare. Astfel, în procesul de elaborare a actelor normative de reglementare, ANRE utilizează experiența statelor UE și cele mai bune practici europene în reglementarea sectorului energetic.

Tudor Copaci a mai anunțat că obiectivele ANRE pentru următoarea perioadă prevăd crearea condițiilor necesare pentru liberalizarea deplină a piețelor de energie electrică și gaze naturale din Republica Moldova, îmbunătățirea cadrului de reglementare, protecția drepturilor și intereselor consumatorilor de energie electrică, energie termică, gaze naturale, produse petroliere și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Directorul general ANRE dă asigurări că vor fi depuse toate eforturile pentru a stabili tarife și prețuri corecte, iar titularii de licențe să presteze servicii consumatorilor la parametrii de calitate stabiliți în actele normative de reglementare.

Totodată, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului situațiilor financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017 și și-a exprimat opinia cu rezerve asupra rapoartelor financiare. Misiunea de audit a constatat că rapoartele financiare ale ANRE corespund cadrului de raportare financiară aplicat și oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimonială și financiară, acestea nefiind denaturate semnificativ. De asemenea, deși, potrivit prevederilor legale, ANRE urma să țină evidența contabilă în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aceasta a aplicat normele de evidență contabilă și raportare financiară specifice sistemului bugetar.

Deputații au adresat o serie de întrebări Directorului general ANRE, clarificând unele aspecte legate de activitatea instituției.

Mihaela Rotari 

Share