Progresul implementării proiectului de dezvoltare și cooperarea ulterioară, abordate în cadrul unui atelier de schimb de bune practici

Progresul implementării proiectului de dezvoltare și cooperarea ulterioară, abordate în cadrul unui atelier de schimb de bune practici

Participanții la atelierul de schimb de bune practici au discutat progresele înregistrate în implementarea activităților Proiectului de cooperare dintre Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS).  Evenimentul este organizat de ONAS în or. Stockholm Suedia, în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie curent.

Echipa CCRM, condusă de Andrei Munteanu, liderul de Proiect, membru al CCRM, a prezentat viziunea de viitor privind cooperarea bilaterală și multilaterală, atât pe aspectul consolidării sistemului de management al calității, cât și pe alte domenii, precum procese și politici de gestionare a resurselor umane, consolidarea capacităților de efectuare a auditului financiar, instruirea și consolidarea echipei de manageri, promovarea comunicării și conlucrării multilaterale instituționale etc.

De asemenea, în contextul atelierului, a fost organizată o ședință cu experții ONAS implicați în consolidarea capacităților CCRM în domenii precum managementul resurselor umane și management și leadership. Ecaterina Paknehad, lider de componentă, a informat despre implementarea activităților planificate pentru consolidarea acestor domenii, dezvoltarea strategiilor și politicelor în domeniul managementului resurselor umane, recrutării personalului, instruirii și dezvoltării profesionale a angajaților, precum și promovării metodelor moderne de management și leadership.

Share