Procuratura: Plângerile pentru tortură au scăzut

Procuratura: Plângerile pentru tortură au scăzut

Procuratura Generală a evaluat situaţia la capitolul sesizări privind tortura şi alte rele tratamente parvenite în adresa Procuraturii în primul semestru al anului 2015.

Astfel, în primele 6 luni ale anului curent, cetăţenii s-au adresat la Procuratură cu 319 de plîngeri, faţă de 320 de plîngeri înregistrate în perioada similară a anului trecut. Această situaţie, potrivit studiului efectuat de procurori, denotă cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani (6 luni 2011 – 379 plîngeri, 6 luni 2012 – 485, 6 luni 2013 – 394 sesizări).

În rezultatul examinării sesizărilor procurorii au dispus pornirea urmăririi penale în 53 cazuri, în comparaţie cu perioada analogică a anului trecut, cînd au fost iniţiate 56 de dosare.

În majoritatea cazurilor, după cum rezultă din sesizări, rele tratamente au fost admise faţă de persoanele suspecte, bănuite, învinuite că ar fi comis infracţiuni sau condamnate pentru fapte penale (150 sesizări). Totodată, în 46 sesizări, s-au invocat fapte de maltratare aplicate faţă de contravenienţi, iar în 32 de cazuri faţă de alţi participanţi la procesul penal, cum ar fi cei cu statut de victimă, parte vătămată, martor.

În 91 de sesizări  s-au reclamat cazuri de violenţă aplicată altor persoane, cărora nu le era imputată săvîrşirea de infracţiuni sau contravenţii şi nu aveau vreun statut procesual.

În perioada vizată, în 10 plîngeri depuse la procuratură au figurat minorii în calitate de victime ale relelor tratamente (15 plîngeri înregistrate în 6 luni 2014).

Potrivit studiului efectuat de procurori, criteriul locului comiterii actelor de tortură este următorul:
– în stradă sau alte locuri publice – 141 cazuri;
– incinta inspectoratelor de poliţie – 60;
– instituţiile penitenciare – 33;
– sectoarele, posturile de poliţie – 24;
– la domiciliul victimei – 33;
– pe teritoriul unităţilor militare – 16;
– incăperile din izolatoarele de detenţie preventivă – 8;
– instituţiile de învăţămînt – 2;
– instituţiile psihiatrice – 2;

Cel mai des reclamanţii au evocat că au fost supuşi torturii sau altor forme de maltratări pentru:
– dobîndirea prin metode ilegale a probelor, informaţiilor sau mărturiilor – 82 sesizări;
– utilizarea excesivă a forţei în momentul reţinerii persoanei, ca urmare a exercitării abuzive şi fără cunoaştere a legislaţiei a obligaţiilor de serviciu – 71;
– pedepsirea victimei pentru comiterea unui act sau presupus act – 64 (89 în I semestru 2014);
– exteriorizarea sentimentului de superioritate faţă de victimele acţiunilor sale şi neglijarea regulilor generale de conduită – 61;
– intimidarea sau discriminarea – 41 sesizări.

Examinînd sesizările petiţionarilor, procurorii au constatat că cel mai des au fost reclamate următoarele metode de aplicare a violenţei:
– Bătăi, aplicarea loviturilor cu mîinile şi picioarele – 199 reclamaţii;
– Ameninţări sau alte forme de abuz psihologic – 45 plîngeri;
– Aplicarea mijloacelor speciale, folosirea armei, altor obiecte adaptate acestui scop (bastoane, sticle de apă, cărţi etc.) –  17 sesizări.

Procurorii au constatat că, cel mai mare număr al adresărilor – 207 sau 64,9% din totalul celor 319 din cazuri, victimele au suportat dureri fizice sau suferinţe psihice, fără a avea leziuni vizibile pe corp.
Astfel, dacă e să ne referim la gravitatea vătămărilor suportate, atunci:
– în 89 de sesizări persoanele au suferit vătămări corporale neînsemnate;
– în 18 cazuri – vătămări uşoare;
– în 4 cazuri – vătămări de gravitate medie;
– un caz a fost examinat cînd victima a decedat.

După criteriul subiectului care a admis acţiuni de tortură sau alte rele tratamente, cea mai mare parte a sesizărilor se referă la poliţişti:
– acţiuni comise de poliţişti – ofiţeri de investigaţii – 120 sesizări;
– alţi poliţişti (carabinieri, poliţişti de frontieră) – 87;
– poliţişti ai Inspectoratului Naţional de Patrulare – 48.

Celelalte sesizări se referă la alte categorii de subiecţi, cum ar fi:
– colaboratori ai Departamentului Instituţiilor Penitenciare (DIP) – 23 sesizări;
– ofiţeri de urmărire penală – 13 sesizări;
– militari – 10 sesizări;
– alte persoane cu funcţii de răspundere, publice sau cu demnitate publică – 9 sesizări;
– procurori – 3 sesizări;
– angajaţi ai Detaşamentului cu destinaţie specială „Pantera” al DIP – 2 sesizări;
– lucrători medicali – 2 sesizări.

În cursul primului semestru 2015 procurorii au expediat instanţelor de judeată 22 cauze penale pe fapte de tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante.

 

Doina Secrieru

Share