Prima ședință asupra Planului de gestionare a bazinului rîului Prut a avut loc

Prima ședință asupra Planului de gestionare a bazinului rîului Prut a avut loc

Marți, 5 mai 2015, viceministrul mediului Lazăr Chirică a participat la prima ședință a consultărilor publice asupra Planului de gestionare a bazinului rîului Prut. Proiectul planului a fost elaborat cu suportul reprezentanților proiectului Uniunii Europene „Protecţia Mediului în Bazinele Rîurilor Internaționale” EPIRB.

Viceministrul Chirică a menționat cîteva acțiuni implementate în Republica Moldova cu suportul proiectului, cum ar fi:
– efectuarea mai multor expediții în teren pentru colectarea informației necesare elaborării Planului de gestionare a bazinului hidografic Prut;
– elaborarea proiectului „Strategiei de comunicare şi implicare a publicului pentru bazinul rîului Prut”;
– elaborarea îndrumarului metodologic privind determinarea corpurilor de apă sub risc și evaluarea presiunilor și impacturilor asupra lor;
– montarea unui material video cu privire la modalitatea de prelevare a probelor de apă pentru cercetări hidrobiologice în rîuri, a unei secvențe video metodologice despre monitoringul apelor subterane.
Concomitent, proiectul EPIRB acordă suport pentru implementarea a 3 proiecte-pilot în bazinul rîului Prut:
– monitorizarea apelor subterane;
– monitorizarea de bază și elaboarea Programului de monitoring în conformitate cu Directiva Cadru privind Apa pentru Zona Protejată a Lacului Beleu;
– elaborarea straturilor GIS a punctelor de captare și evacuare a apelor uzate și dezvoltarea sistemului inițial informațional de gestionare a apelor.
La ședință, în cadrul căreia a fost prezentat proiectul Planului de gestionare a bazinului rîului Prut și măsurile propuse pentru implementarea acestuia, au participat reprezentanți ai autorităților de protecție a mediului, mediului academic, societății civile din Moldova și din Ucraina.
SNB1022522Participanții la consultări au avut mai multe propuneri orientate la completarea Planului de gestionare:
– statutul iazurilor care sunt supuse lichidării sau celor noi create;
– organizarea unui laborator mobil de monitorizare a calității apelor;
– drepturile de proprietate asupra terenurilor din fondul apelor necesită să fie clar divizate;
– inventarierea, cartarea, monitorizarea/lichidarea surselor de poluare a apelor;
– cartarea surselor de captare a apei;
– lichidarea gunoiștilor și restabilirea fîșiilor riverane de protecție a rîurilor și lacurilor;
– restabilirea perdelelor forestiere;
– analiza terenurilor desecate pentru a renaturaliza luncile rîurilor;
– managementul pășunatului în luncile rîurilor;
– managementul nutrienților;
– conștientizarea publicului cu privire la protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă.
Viceministrul Lazăr Chirică a concluzionat că aceste probleme, chiar dacă necesită surse financiare considerabile, trebuie soluționate cît mai curînd posibil, pentru a asigura accesul populației la surse sigure de ape.

 

 

Maria Roşca

Share