Posibilitățile de extindere a suportului din partea Băncii Mondiale, discutate la Ministerul Educației

Posibilitățile de extindere a suportului din partea Băncii Mondiale, discutate la Ministerul Educației

Posibilitățile de extindere a finanțării cu 15 mln. USD a învățământului din Republica Moldova, domeniile de colaborare pentru următorii ani și activitățile ce urmează a fi realizate în cadrul Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)” au fost discutate astăzi, în timpul unei întrevederi, de către ministrul educației Corina Fusu și oficiali ai Băncii Mondiale, aflați într-o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 13-17 iunie 2016.

 Potrivit unui comunicat, ministrul Corina Fusu a prezentat un raport succint al indicatorilor realizați până la momentul actual în cadrul PRIM și s-a referit la acțiunile aflate în curs de derulare: ”În urma unui concurs, am selectat o companie estoniană de consultanță ce va elabora noua formulă de finanțare a cadrelor didactice. În această ordine de idei, colaborăm și cu responsabili de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, deoarece viitoarea formulă de salarizare va fi diferită față de cea prevăzută în cadrul normativ existent. Concomitent, alte două companii de consultanță lucrează asupra elaborării programelor de pregătire a profesorilor și managerilor școlari pentru ca ei să îndeplinească cerințele standardelor profesionale. De fapt, este necesară reconceptualizarea formării inițiale a cadrelor didactice pentru diferite niveluri ale sistemului de învățământ. Toate cadrele didactice, inclusiv educatorii, vor trebui să dețină studii superioare și pregătirea necesară conform standardelor.”

 Corina Fusu a mai precizat că Ministerul Educației dorește să extindă experiența și practicile utilizate în cadrul PRIM asupra altor componente ale sistemului de învățământ, precum ar fi educația timpurie, învățământul profesional.

 În context, Andrea Guedes, șef de echipă al Băncii Mondiale, a afirmat că instituția pe care o reprezintă va examina propunerile Ministerului Educației: ”Această vizită de lucru în Moldova ne va permite să definitivăm sectoarele asupra cărora putem colabora în anii următori. Acum pregătim pachetul de documente pentru extinderea cu 15 mln. USD. Ne bucură faptul că ați realizat noi indicatori, ceea ce oferă posibilitatea de a debursa mijloace pentru alte activități în vederea modernizării învățământului.”

 Părțile au mai discutat despre problemele din domeniul educației preșcolare și antepreșcolare, despre consolidarea capacităților Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Inspectoratului Național Școlar, Sistemului Informaţional de Management în Educație.

 Pe parcursul săptămânii curente reprezentanții misiunii Băncii Mondiale vor avea întrevederi cu șefi de direcții și instituții subordonate Ministerului Educației, cu evaluatori, cadre didactice, cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și ai Fondului de Investiții Sociale din Moldova.

 Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova” este finanțat de Asociația Internațională de Dezvoltare (Banca Mondială) și este realizat de Ministerul Educației, în perioada 2013 – 2018, cu scopul de a consolida calitatea și eficiența educației.

Maria Roșca

Share