Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pentru 2015, aprobat

Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pentru 2015, aprobat

La 26 mai curent, Ruxanda Glavan, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a prezentat în cadrul ședinței Guvernului Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015. Scopul Planului este sporirea ocupării forței de muncă, protecția socială a șomerilor și susținerea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

„La moment este foarte important pentru noi să căutăm soluții pentru combaterea șomajului în Republica Moldova. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune un șir de acțiuni necesare, dar menționăm că un rol important în realizarea Planului de acţiuni îi revine Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurilor ei teritoriale, în calitate de instituţii principale responsabile de implementarea politicii de ocupare a forţei de muncă”, a declarat ministrul Ruxanda Glavan.

Astfel, în scopul îmbunătățirii situaţiei pe piaţa muncii, prezentul Plan de acţiuni prevede realizarea unui şir de măsuri, cum ar fi: măsuri active pe piaţa muncii; măsuri de promovare a dezvoltării antreprenoriatului şi creării locurilor noi de muncă; măsuri ce vor contribui la creşterea calităţii forţei de muncă; sporirea adaptabilității forței de muncă la schimbările economice și sociale; măsuri de stimulare a dezvoltării infrastructurii în localităţile rurale; managementul impactului migraţiei forţei de muncă.

Menționăm că pe parcursul anului 2014, din totalul de 42,2 mii de şomeri înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă au fost plasaţi în câmpul muncii 16,4 mii persoane sau 39%, iar numărul locurilor vacante înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a constituit 41,5 mii  locuri de muncă. În I trimestru 2015 la ANOFM au fost înregistrați 14,9 mii șomeri, din care 3,7 mii au fost plasați, ceea ce constituie 25%, iar numărul locurilor de muncă vacante înregistrate în I trim 2015 a constituit 8,3 mii locuri.

Mihaela Rotari

Share