Planul-cadru pentru anul de studii 2015-2016 a fost publicat

Planul-cadru pentru anul de studii 2015-2016 a fost publicat

Ministerul Educației a publicat Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2015-2016.

Conform Codului educației, durata anului de studii este de 33 de săptămîni în învăţămîntul primar, de 35 de săptămîni în învățămîntul gimnazial și liceal, iar în clasele terminale a IX-a și a XII-a, durata anului de studii fiind de 34 de săptămîni. În baza duratei anului de studii, planul-cadru prevede durata vacanțelor pentru toate treptele de învățămînt general. Astfel, pe parcursul viitorului an școlar, toți elevii vor avea o vacanță de iarnă cu o durată de 17 zile (în perioada 25 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016) și o vacanță de Paști de 10 zile (în perioada 30 aprilie – 9 mai 2016).

De asemenea, elevii din clasele primare vor avea nouă zile de vacanță de toamnă (24 octombrie – 1 noiembrie) și alte nouă zile de vacanță în perioada 27 februarie – 8 martie 2016. Elevii claselor gimnaziale și liceale vor avea două vacanțe intrasemestriale între 29 octombrie – 1 noiembrie 2015 și  4 – 8 martie 2016.

Planul-cadru prevede că administrația instituției de învățămînt va monitoriza respectarea normelor stabilite pentru volumul zilnic al temelor pentru acasă. Astfel, durata estimată pentru pregătirea temelor de acasă la toate disciplinele școlare pentru ziua următoare nu trebuie să depășească 1 oră pentru clasa a I-a, 1,5 ore – pentru clasele II-III, 2 ore – pentru clasa a IV-a, 2,5 ore – pentru clasele V-VII și 3-3,5 ore – pentru clasele VIII-XII.

Disciplinele opționale reprezintă componenta flexibilă a Planului-cadru de învățămînt, menită să contribuie în mod prioritar la dezvoltarea unor competențe transversale. Ministerul Educației trasează domeniile prioritare și propune o listă orientativă de discipline opționale pentru care au fost elaborate și aprobate curricula. Respectiva listă va fi completată cu discipline opționale noi pe măsură ce curricula pentru acestea vor fi aprobate la Consiliul Național pentru Curriculum. Instituțiile de învățămînt pot propune elevilor și alte discipline opționale în condițiile respectării metodologiei existente. Oferta disciplinelor opționale include cel puțin trei opțiuni și este anunțată elevilor nu mai tîrziu de 15 mai. Planul-cadru prevede că fiecare elev, cu excepția elevilor din clasele/instituțiile cu profil și cele bilingve, studiază, în mod obligatoriu, cel puțin o disciplină opțională, frecventarea orelor la aceasta fiind obligatorie odată exprimată opțiunea pentru o anumită disciplină.

Documentul este obligatoriu pentru toate instituțiile de învățămînt primar, gimnazial și liceal din țară.

Planul-cadru de învățămînt este o componentă reglatoare esențială a Сurriculumului național. Planul-cadru asigură fiecărui elev oportunități de formare și dezvoltare a unui sistem de competențe suficiente pentru a accede la următoarele niveluri de învățămînt.

Mihaela Rotari

Share