Peste 500 de funcții vacante în cadrul instituţiilor de învăţământ din municipiul Chişinău

Peste 500 de funcții vacante în cadrul instituţiilor de învăţământ din municipiul Chişinău

Primăria Chişinău informează că la ora actuală în instituţiile de învăţământ din municipiu sunt 525 de funcții vacante de cadre didactice şi anume:

a) în instituţiile de învăţământ primar şi secundar – 125 de funcţii vacante de cadre didactice la disciplinele şcolare (educaţia fizică – 15, discipline muzicale – 12, clasele primare – 11, logoped – 6, limba și literatura română – 5, matematica – 5, limba engleză – 5, fizica – 4, cadre didactice de sprijin – 3).

b) în instituţiile de învăţământ preşcolar – 400 de posturi vacante (educatori – 356, metodişti – 7, conducători muzicali – 23, logopezi, psiholog, defectologi – 14).

În acelaşi timp, în instituţiile de învăţământ se înregistrează un deficit de cadre pentru posturile nedidactice, fiind vacante 414 funcţii, după cum urmează:

a) asistentă medicală – 33 de funcţii vacante, ajutor de educator – 242, dădacă sanitară – 5, bucătar sau bucătar auxiliar – 49, spălător de veselă – 28, spălător lenjerie – 31, alte categorii (magazineri, şefi de gospodărie, muncitori, îngrijitori de încăperi) – 25 de posturi vacante.

Pentru a acoperi funcţiile vacante, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a încheiat un acord de parteneriat cu Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, pentru a încadra educatori în câmpul muncii, studenţi ai anului IV. De asemenea, se conlucrează cu școlile profesionale pentru angajarea personalului auxiliar, bucătar sau bucătar auxiliar, în instituţiile preşcolare. De menţionat că conducătorii instituțiilor de învățământ primar şi secundar au acceptat volumul suplimentar de ore, până la 27 ore total, pentru cadrele didactice din instituții, până la completarea funcțiilor disponibile.

Anunţurile despre funcţiile vacante în cadrul instituţiilor de învăţământ din municipiu sunt plasate pe pagina web oficială a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport www.chisinauedu.md, dar și pe site-ul Agenției pentru ocuparea forței de muncă mun. Chișinău.

Mihaela Rotari

Share