Peste 4,3 mii de persoane instruite în materie de utilizare a sistemelor informaționale administrate de CTIF

Peste 4,3 mii de persoane instruite în materie de utilizare a sistemelor informaționale administrate de CTIF

În anul 2018, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a organizat și desfășurat 298 cursuri de instruire cu diferite tematici la care au participat 4 315 de persoane care utilizează sau doresc să utilizeze sistemele informaționale automatizate (SIA) în domeniile: finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice, sisteme administrate de CTIF.

Majoritatea cursurilor au fost ghidate de formatorii Centrului de instruire din cadrul CTIF, celelalte – de formatori din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor subordonate acestuia.

Cele mai multe instruiri – 215 – au fost dedicate utilizării noului SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” și au întrunit circa 3,9 mii de specialiști în domeniul achizițiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din țară. 145 de instruiri   au fost desfășurate în orașele și raioanele republicii,  iar 70 – în mun. Chișinău.

CTIF a mai organizat 38 cursuri de instruire privind utilizarea SIA ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS) la care au participat funcționari fiscali din subdiviziunile SFS și 29 cursuri dedicate utilizării serviciilor fiscale electronice la care au fost instruiți 224 de contribuabili.

În materie de finanțe publice, CTIF a organizat 10 cursuri de instruire privind utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP) și un atelier de lucru pentru utilizatorii Sistemului Informațional de Management al Finanțelor Publice, aceste instruiri întrunind în total circa 200 de specialiști în domeniul finanțelor publice.

Totodată, formatorii CTIF au participat la elaborarea și mediatizarea a patru ghiduri video, trei dintre care vizează utilizarea serviciilor fiscale electronice și al patrulea – calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar începând cu 1 decembrie 2018.

În aceeași perioadă, CTIF a desfășurat patru cursuri de instruire primară a declarantului vamal, cu o durată de cinci săptămâni fiecare, ce au fost absolvite de 58 de doritori de a îmbrățișa profesia de specialist în domeniul vămuirii.

Mihaela Rotari

Share