Perspectivele conlucrării dintre instituțiile supreme de audit ale RM și Ucrainei – analizate

Perspectivele conlucrării dintre instituțiile supreme de audit ale RM și Ucrainei – analizate

Perspectivele conlucrării dintre instituțiile supreme de audit ale Republicii Moldova și Ucrainei au fost puse în discuție în cadrul întrevederii Președintelui Curții de Conturi (CCRM), Veaceslav Untila și Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Hnatyshyn.

Președintele instituției supreme de audit din țară a informat înaltul oficial despre recentul eveniment, găzduit de Curtea de Conturi în luna martie – cea de-a IV întrunire a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamitaților naturale sau a dezastrelor. Evenimentul a întrunit reprezentanții instituțiilor supreme de audit din 10 țări membre ale grupului de lucru. Sub președinția Curții de Conturi a Ucrainei, auditorii au pus în discuție diverse tematici, prezentând rezultatele misiunilor de audit privind evaluarea proceselor de combatere a consecințelor calamităților sau dezastrelor naturale.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a abordat subiecte de rezonanță socială în cadrul unor misiuni de audit paralele sau comune, efectuate în cadrul unor grupuri le lucru ale organizațiilor internaționale EUROSAI și INTOSAI. În anul 2017, CCRM a efectuat auditul de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, în scopul executării angajamentului internațional conform Programului activității Grupului de lucru EUROSAI pe anii 2015-2016 privind auditul mijloacelor alocate pentru prevenirea și lichidarea consecințelor catastrofelor.

De asemenea, în cadrul celei de-a XIII-a întruniri a Grupului de lucru pentru auditul de mediu al EUROSAI , Curtea de Conturi a Republicii Moldova a decis, în comun cu alte instituții supreme de audit, să efectueze un audit cooperativ în domeniul aerului atmosferic. Rezultatele auditului vor oferi factorilor de decizie politică la nivel european o sursă utilă de referință pentru îmbunătățirea cadrului comunitar și creșterea calității vieții în aspect ecologic. Scopul colaborării este nu numai de a elabora un raport comun care să ofere o imagine fiabilă și exactă a situației privind calitatea aerului din diferite țări, dar și de a face o trecere în revistă a bunelor practici și a soluțiilor eficace atestate în domeniu.

Raportul de audit al CCRM a fost prezentat în luna noiembrie 2017. Misiunea de audit al mediului privind calitatea aerului atmosferic a fost inițiată și realizată în premieră în țară, în vederea evaluării domeniului prin prisma eficacității cadrului național de politici și eficienței activității instituțiilor statului implicate în protecția și combaterea poluării aerului în Republica Moldova.

De asemenea, Veaceslav Untila a comunicat despre examinarea posibilității de a iniția misiuni de audit paralele sau comune cu suportul Curții de Conturi a Ucrainei, pentru a elucida problemele legate de situația ecologică a bazinului fluviului Nistru. Președintele CCRM menționat importanța cooperării dintre cele două instituții în cadrul Grupului de lucru EUROSAI, inclusiv la capitolul efectuării auditurilor comune și paralele.

Ivan Hnatyshyn a salutat inițiativa lansată de cele două instituții supreme de audit, menționând importanța cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina în diferite domenii. Ambasadorul Ucrainei în Moldova a reiterat importanța asigurării transparenței și abordării obiective a subiectelor stringente pentru ambele state, inclusiv a celor legate de ecologie și protecția mediului.

Mihaela Rotari

Share