Partner in Pet Food Hungaria Kft. vrea să achiziționeze Mispol SA

Partner in Pet Food Hungaria Kft. vrea să achiziționeze Mispol SA

Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către Partner in Pet Food Hungária Kft. Notificarea depusă se referă la intenția de achiziționare de către Partner in Pet Food Hungária Kft., a Mispol S.A.

Pe teritoriul Republicii Moldova, părțile vând hrană pentru animale de companie. Părțile nu dețin nici o prezență directă în Republica Moldova.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.

Cristina Pendea

Share