Oaspete deosebit la Poliția de Frontieră

Oaspete deosebit la Poliția de Frontieră

Perfecţionarea procedurilor de control la frontieră, dezvoltarea analizei de risc, a analizei criminală, a capacităților echipelor mobile şi sporirea conceptului de pregătire a formatorilor, destinat subdiviziunilor teritoriale de frontieră, au prezentat doar unele din necesităţile identificate de către Poliţia de Frontieră şi înaintate partenerilor din cadrul EUBAM, în vederea preluării celor mai bune practici internaţionale.

Discuţiile pe marginea acestor subiecte au avut loc ieri, 25 februarie, în cadrul celei de a V-a ședință de lucru între reprezentanții Direcțiilor regionale ale Poliției de Frontieră și Oficiilor de câmp ale EUBAM. Întrevederea a avut loc în incinta Departamentului Poliției de Frontieră, cu participarea şefului Poliţiei de Frontieră, Dorin Purice, și șefului Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Francesco Bastagli.

Dorin Purice şi-a exprimat recunoştinţa echipei EUBAM pentru suportul acordat instituţiei în implementarea obiectivelor strategice, reiterând că Poliția de Frontieră este receptivă la inițiativele venite din partea experţilor și mizează în continuare pe sprijinul și asistența Misiunii. Dumnealui a remarcat stadiul excelent al cooperării pe diferite segmente de activitate comună, înregistrat de la ultima ședință în acest format, și a trecut în revistă evenimentele majore care au avut loc în instituție. În acest sens, au fost punctate mai multe documente de politici precum Strategia Naţională de Management Integrat al Frontierei de Stat pentru perioada 2015-2017, Planul de implementare, rezultatele raportului de analiză a capacităţilor instituţionale și de evaluare a deficienţelor constatate în cadrul reformelor implementate în Poliţia de Frontieră, procesul de realizare al Suportului bugetar oferit de UE în contextul implementării regimului liberalizat de vize, la fel și aportul EUBAM în promovarea intereselor Poliției de Frontieră, în scopul beneficierii de programul de finanțare al UE pentru 2016-2019, destinat reformei Poliției Republicii Moldova.

Totodată, Dorin Purice a reiterat importanța desfășurării Reuniunii privind schimbul de informații între Departamentul Poliției de Frontieră și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, la 5- 6 februarie curent, în or. Odessa, organizată la inițiativa EUBAM, în cadrul căreia s-a convenit textul Acordului privind schimbul automatizat de date, urmând deja să se desfășoare procedurile interne de avizare a documentului în cauză.

La rândul său, Francesco Bastagli, șeful EUBAM, a apreciat pozitiv derularea proceselor în cadrul Poliției de Frontieră, enumerând printre reușite consolidarea durabilă a capacităţilor instituţionale şi cele de parteneriat. Şeful EUBAM și-a arătat disponibilitatea să acorde asistenţa necesară și în continuare, reiterând suportul prin implicarea experţilor în toate segmentele de activitate, în special cel al echipelor mobile. La fel, domnul Bastagli a evocat importanța și necesitatea deschiderii Oficiului teritorial de legătură în Chișinău, care va fortifica relațiile de colaborare cu serviciile partenere.
Agenda bilaterală de lucru a factorilor de decizie ai Poliției de Frontieră și reprezentanții Oficiilor de câmp ale EUBAM a inclus şi prezentarea activităților comune desfășurate la frontieră, acțiunile de consiliere oferite de experţi și asistența de care a beneficiat autoritatea de frontieră în cadrul Fazei a 10-a a Misiunii.

Părţile au venit cu propuneri de a optimiza procesul de instruire în teritoriu, în acest sens Poliția de Frontieră a înaintat o listă de necesități, în scopul realizării obiectivelor instituționale, cu sprijinul şi asistenţa Misiunii. Acestea includ diferite segmente, precum identificarea soluțiilor comune în vederea implicării EUBAM în implementarea Strategiei MIFS, crearea unui grup de lucru comun care va elabora un specimen de control al frontierei, în corespundere cu cele mai bune practici UE, oferirea de traininguri privind modul de conlucrare a Poliţiei de Frontieră cu populaţia locală, conjugarea eforturilor pentru a îmbunătăți activitatea echipelor mobile, și instruirea unor formatori în cadrul Poliţiei de Frontieră în domeniul efectuării analizelor funcţionale organizaționale şi ale sistemelor de management.
Cea de-a VI-a ședință va avea loc în Direcția regională Nord a Poliției de Frontieră.

s4 s3 s2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Roșca

Share