O delegație a Departamentului de Energie din SUA a efectuat o vizită la IGP

O delegație a Departamentului de Energie din SUA a efectuat o vizită la IGP

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Gheorghe Cavcaliuc, a avut o întrevedere oficială cu reprezentanții Oficiului de Securitate Radiologică din cadrul Departamentului de Energie din SUA.

Subiectul discuției a fost axat pe îmbunătățirea securității la obiectivele radiologice strategice din Republica Moldova, capacității de răspuns, standarde de dotare, proceduri operaționale standard, alinerea legislației naționale la standardele internaționale, reducerea timpului de intervenție, vulnerabilitățile sistemului și provocările actuale. 

La fel, în cadrul întrunirii a fost făcută o incursiune a ultimelor amendamente la legislația de specialitate, inclusiv proiectul Strategiei naționale CBRN.

Astfel, cooperarea și comunicarea inter-instituțională au fost evidențiate ca priorități majore ce urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului.

În acest context, reieșind din riscurile ce derivă în raport cu Regiunea necontrolată de autoritățile din Republica Moldova, Gheorghe Cavcaliuc a solicitat examinarea posibilității organizării unui exercițiu internațional privind livrarea controlată a substanțelor radioactive, cu participarea statelor din Regiunea Europei de Sud-Est și Balcani.

Pentru buna implementare a acestui proiect de asistență Inspectoratul General al Poliției urmează să semneze o scrisoare de angajament cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Mihaela Rotari

Share