Ministrul Mediului: Cuvîntul scris sau rostit la Radio și TV devin  îndemn

Ministrul Mediului: Cuvîntul scris sau rostit la Radio și TV devin  îndemn

Ministrul Mediului Valentina Țapiș a participat ieri la un eveniment al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova (AJMTEM), care a lansat proiectul „Agenda naţională de mediu: prin comunicare, spre o mai bună guvernare a mediului”. Durata  desfășurării acțiunilor preconizate, care sunt parte a prevederilor din Proiectul „Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale (ONG), finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)”, sunt preconizate pentru perioada februarie-noiembrie 2015. Proiectul  are scopul de a consolida capacităţile jurnaliștilor de mediu întru reflectarea bunei guvernări, a politicilor de mediu și consolidarea relaţiei dintre jurnalişti şi autorităţile de mediu din Republica Moldova.

MG 2642-1Despre importanța jurnalismului de mediu în promovarea politicii de mediu și a prevedrilor din capitolul Mediu al Acordului de Asociare RM-UE, a informat Alecu Reniță, Președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, fiind o prefață pentru lansarea noului proiect și o platformă pentru discuțiile, desfășurate ulterior. ”Datoria noastă este de a aborda un limbaj accesibil pentru populație, de a înrîuri pozitiv asupra mentalității colective cu informație de mediu veridică. Din călimările Dvs. trebuie să iasă materiale care să educe fiecăruia o atitudine gospodărească față de Aer, Apă, Pămînt, Biodiversitate, într-un cuvînt, față de ceea ce ne-a dat bunul Dumnezeu pentru a transmite și generațiilor viitoare”
În aceste discuții s-au înscris și relatările Valentinei Țapiș, Ministrul Mediului, inserate în capitolul ”Cinci realizări în 2014 și cinci provocări pentru 2015 întru buna guvernare a mediului”. În detaliu au fost abordate și implicările ONG-urilor de mediu – minister, pentru contribuția plenară și eficientă la schimbarea lucrurilor spre bine în domeniul protecției mediului, educației ecologice și necesitatea sprijinului jurnaliștilor pentru aducerea la cunoștința fiecărui cetățean a practicilor din exterior, pentru a edifica o țară prosperă, cu economie dezvoltată și mediu curat. A fost abordată și tema stabilirii obiectivelor concrete în domeniul protecției mediului, scopul cărora este de a produce schimbări de completare a lacunelor în legislația depășită de timp, înlăturarea carențelor și în acest sens, depistarea priorităților și desemnarea eforturilor care le revine reprezentanților mass-media.   Conducătorul autorității publice centrale de mediu a ținut să aducă mulțumiri jurnaliștilor, care scriu despre natură și problemele ei, menționînd că: – ”Cuvîntul scris sau rostit la Radio și TV devin  îndemn, jaloane pentru schimbare, vector și deziderat al asigurării unei dezvoltări durabile a țării prin promovarea economie verzi, a mediului sănătos, nepoluat și neafectat de activitățile omului. Mulțumesc că asigurați  legătura dintre instituții și aduceți informația de mediu în casa fiecărui cetățean”.

IMG 2637-2 MG 2627 3

Obiectivele proiectului:

• Informarea, sensibilizarea şi conştientizarea cetăţenilor din Republica Moldova în problemele de mediu, pentru o mai bună guvernare a mediului;
• Consolidarea relaţiilor dintre jurnaliştii de mediu, instituţiile statului şi autorităţile de mediu din Republica Moldova;
• Consolidarea capacităţilor jurnaliștilor de mediu întru reflectarea bunei guvernări şi a politicilor de mediu;
• Creşterea gradul de reflectare a bunei guvernări şi a politicilor de mediu de către mass-media din Republica Moldova.
Dintre activitățile proiectului:
• Elaborarea unui studiu privind problemele de mediu, buna guvernare a mediului  şi accesul la informaţia de mediu din perspectiva jurnaliştilor din R. Moldova;
• Organizarea a trei sesiuni de instruire pentru jurnaliştii din Republica Moldova;
• Organizarea a trei mese rotunde tematice a Grupurilor de eco-jurnalişti de la centrul, sudul și nordul Republicii Moldova;
• Organizarea a trei şedinţe de lucru cu Ministerul Mediului şi instituţiile statului abilitate în buna guvernare a mediului întru crearea parteneriatului cu jurnaliştii de mediu;
• Editarea unui ghid pentru jurnaliștii din Republica Moldova privind abordarea tematicii de mediu;
• Elaborarea unui curriculum pentru jurnalismul de mediu;
• Organizarea Concursului „Premii pentru jurnalism de mediu”, ediţia a doua;
• Realizarea unei rubrici de promovare bunei guvernări de mediu „RM-UE: Ecologia, prioritate naţională” pe platforma web ecopresa.md;
• Realizarea unui video pentru promovarea activităților proiectului.
• Mediatizarea și comunicarea rezultatelor proiectului.

Precizăm că: Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova (AJJMTEM) este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică, creată de jurnalişti, iar aria de activitate cuprinde întreg teritoriul R. Moldova.AJMTEM întruneşte jurnalişti de mediu din R. Moldova, care, prin organele de presă pe care le reprezintă, se implică în informarea şi conştientizarea ecologică a populaţiei; iniţiază şi desfăşoară campanii în mass-media pentru salvarea monumentelor naturale, protejarea şi extinderea ariilor protejate etc.; colaborează şi cooperează cu diverse ONG-uri din R. Moldova şi de peste hotare.

Doina Secrieru

 

Share