Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – supus unui audit

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – supus unui audit

Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), întocmite la 31.12.2017.

Informația privind situația patrimonială consolidată la nivelul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la situația din 31 decembrie 2017, indică că activul Bilanțului contabil a constituit 2 miliarde 505,3 milioane lei.

În cadrul verificărilor, auditul a constatat că situațiile financiare consolidate nu prezintă o imagine fidelă și veridică, fiind însoțite de denaturări semnificative și permanente, atât în cadrul Ministerului, cât și în cadrul instituțiilor din subordine, determinate de:

  • neluarea în evidență a terenurilor aflate în folosință (34,7 mil. lei) și a altor active administrate (88,3 mil. lei), diferențe ale valorii imobilelor, comparativ cu valoarea cadastrală (36 mil.lei), menținere în evidență a bunurilor care nu funcționează, sunt demolate sau asupra cărora instituția nu deține drepturi (16,1 mil.lei);
  • denaturarea elementelor bilanțului contabil, exprimate prin nerespectarea normelor metodologice de atribuire la conturi contabile a mijloacelor fixe și a materialelor (23,7 mil. lei), precum și a creanțelor sau datoriilor (0,1 mil. lei);
  • diminuarea valorii patrimoniului public, dat fiind faptul că instituțiile din subordine nu au estimat conform valoarea activelor la intrarea acestora în posesie (5,2 mil. lei);
  • admiterea erorilor la calcularea deprecierii activelor și a cheltuielilor aferente (2,5 mil.lei);
  • nerespectarea cerințelor și mecanismului de înregistrare, evidență a patrimoniului public (21,6 mil.lei), precum și de justificare documentară a consumului cu trecere la cheltuieli a unor bunuri (0,1 mil.lei) etc.

Denaturările constatate anterior de Curtea de Conturi la trei instituții din subordinea MSMPS, neremediate până la raportarea anuală a situațiilor financiare, au afectat semnificativ situațiile consolidate raportate la 31 decembrie 2017 (cu  43,4 mil.lei).

Natura permanentă a abaterilor și raportarea neveridică a datelor au argumentat emiterea opiniei contrare asupra situațiilor financiare consolidate ale MSMPS, întocmite la 31 decembrie 2017.

Menționăm, că pe parcursul misiunii de audit entitățile auditate au remediat unele denaturări în evidența contabilă pentru anul financiar 2018.

Mihaela Rotari 

Share