Mecanismul de gestionare a crizei pandemice la nivel național!

Mecanismul de gestionare a crizei pandemice la nivel național!

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a stabilit mecanismul de gestionare a crizei pandemice la nivel național, ca urmare a ajustării criteriilor pentru aprecierea situației epidemiologice și racordării acestora la metodologiile aplicate la nivel internațional, transmite OFICIAL.

Astfel, gradele de alertă corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului Covid-19 vor fi atribuite la nivel teritorial, în dependență de mai mulți indicatori, care vor fi calculați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică o dată la 14 zile. În baza acestora, Comisiile teritoriale de sănătate publică vor stabili măsurile de sănătate publică corespunzătoare gradului de alertă din teritoriul administrativ gestionat.

120190482_342939787049023_8081441812111379967_n-2

Indicatorii teritoriali, inclusiv incidența prin COVID-19 care caracterizează situația epidemiologică, este definită prin praguri de alertă care variază reieșind din codurile de culori (galben, portocaliu și roșu). Pragul de alertă reprezintă numărul de cazuri de suspecţii/boli/decese sau nivel de incidenţă prin COVID-19, înregistrat într-o perioadă de timp, spațiu, grup de populație și/sau valori care constituie indicatorii pentru limita maximal admisibilă și care determină aplicarea imediată a măsurilor de sănătate publică.

În baza analizei indicatorilor calculaţi de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică va atribui unităţilor teritorial-administrative de nivelul II gradele de alertă corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, conform modelului prezentat în Anexă.

Pragurilor de alertă permite categorisirea nivelurilor de alertă și reprezintă temei pentru implementarea măsurilor de sănătate publică.

Cristina Parfeni

Share