Măsurile de pregătire în domeniul protecţiei civile – aprobate de Guvern

Măsurile de pregătire în domeniul protecţiei civile – aprobate de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, măsurile de pregătire în domeniul protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2023.

Documentul are drept scop perfecționarea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii și reducerii efectelor negative ale situațiilor de urgență și excepționale. Totodată, acesta reglementează controlul asupra implementării actelor normative în domeniul protecţiei civile în autoritățile publice, unităţile administrativ-teritoriale, întreprinderi şi instituții cu orice formă de proprietate.

Proiectul va contribui la asigurarea educării populaţiei pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri, a măsurilor preventive şi a comportamentului ce trebuie adoptat în cazul producerii situațiilor excepționale. În același timp, proiectul va spori nivelul de pregătire în domeniu a  reprezentanţilor autorităţilor publice şi a operatorilor economici.

Astfel, a fost aprobat Planul calendaristic de pregătire în domeniul protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2023, care stabilește măsurile de bază de pregătire în domeniul protecţiei civile, precum și instituțiile implicate la realizare şi termenele desfășurării activităților. Conform Planului, vor fi organizate exerciții practice privind lichidarea consecinţelor unui eventual cutremur de pământ, inundaţii și alunecări de teren.

La fel, a fost aprobat și Planul de completare cu audienți a Centrului republican de instruire pentru anul 2023, prin care sunt stabilite categoriile şi termenele pentru instruirea în domeniul protecţiei civile a persoanelor responsabile de organizarea măsurilor respective în unităţile administrative.

Share