Loretta Handrabura – mai aproape de activitatea sa anterioară

Loretta Handrabura – mai aproape de activitatea sa anterioară

Ex-viceministrul Educației Loretta Handrabura este autoarea studiului ”Practicile locale și internaționale cu privire la predarea educației mediatice în școli”, care a fost lansat la 23 iunie 2016. Despre aceasta anunță serviciul de presă al Ministerului Educației.

Reprezentanți ai Ministerului Educației, ai direcțiilor de învățământ, profesori din instituțiile de învățământ preuniversitar, experți  media, împreună cu Loretta Handrabura, autoarea studiului, Nadine Gogu, directoare, Centrul pentru Jurnalism Independent, au analizat concluziile și recomandările cercetării, au făcut referință la calitatea mass-media actuale  și au discutat despre necesitatea introducerii unui curs opțional de educație mediatică la diferite trepte ale învățământului. Participanții la discuție s-au pronunțat pentru introducerea acestui curs încă din clasele primare, atunci când profesorul poate contribui substanțial la formarea elevilor capabili să discearnă între  manipulare și informare media și să analizeze critic informația multimedia.

”În statele membre ale Uniunii Europene includerea cursului de educație mediatică în programele de învățământ a devenit obiectiv principal încă din 2009. Educația mediatică este o premisă în vederea formării competențelor necesare elevului pentru a analiza critic fluxurile  de informații existente transmise și prin noile tehnologii de comunicare”, a declarat ministrul educației Corina Fusu.

La rândul său, Loretta Handrabura a declarat că la elaborarea studiului au fost analizate practicile  locale și internaționale cu privire la predarea educației mediatice în școli: ”Un prim pas pentru Republica Moldova a fost realizarea acestui studiu. Educația mediatică dezvoltă spiritul  critic și personalități independente, care pot lua propriile decizii în mod conștient și corect”.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului ” Consolidarea libertății de exprimare în Republica Moldova” implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Deutsche Welle Akademie și finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

Doina Secrieru

Share