Locuințe sociale și aziluri pentru bătrâni construite și cămine studențești reconstruite

Locuințe sociale și aziluri pentru bătrâni construite și cămine studențești reconstruite

Vor fi construite 450 de locuințe sociale pentru 1600 beneficiari, reconstruite cămine studențești pentru 730 beneficiari și aziluri pentru bătrâni pentru 730 beneficiari.

Cabinetul de miniștri a votat ratificarea Acordului-cadru de împrumut privind finanțarea proiectului „Locuințe Publice III”, în valoare de 20 milioane Euro, pentru construcția și reabilitarea locuințelor sociale pentru transmiterea în locațiune persoanelor social vulnerabile și celor cu venituri mici, precum și reabilitarea imobilelor publice (aziluri de bătrâni și cămine studențești) în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai și sporirea eficienței energetice a construcțiilor. Implementarea proiectului va contribui:

– în sectorul locuințelor: la creșterea capacității fondului public de locuințe, accesibile pentru închiriere, destinate persoanelor social/economic vulnerabile, care nu dispun de condiții satisfăcătoare de trai, precum și pentru angajații din sectorul public care prestează servicii sociale și administrative;

– în sectorul educației: la modernizarea spațiilor de cazare ale instituțiilor de învățământ, astfel ca acestea să corespundă necesităților copiilor, inclusiv a celor cu dizabilități și să ofere un mediu de învățământ sigur și incluziv pentru toți;

– în sectorul serviciilor sociale: la reabilitarea/extinderea spațiilor de cazare ale instituțiilor de plasament pentru persoanele vârstnice care și-au pierdut autonomia, precum și pentru cele cu dizabilități.

Executivul a aprobat și ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică, prin reducerea consumului de energie al acestora și diversificarea aprovizionării cu energie, precum și reducerea sărăciei energetice și îmbunătățirea condițiilor generale de viață pentru beneficiarii finali. Finanțarea lucrărilor din Acordul de grant, în valoare de 1 mln Euro va duce la:

– Creșterea eficienței energetice a clădirilor selectate în cadrul proiectului;

– Reducerea emisiilor de CO2;

– Funcționarea optimă și creșterea nivelului de confort în edificiile construite/reconstruite;

– Îmbunătățirea calității clădirii și extinderii duratei de existență a acesteia;

– Reducerea sarcinii energetice casnice pe termen lung;

– Producerea de energie regenerabilă pentru consum propriu.

– Contribuția financiară a Republicii Moldova va constitui 1,1 milioane de euro.

Share