Instruiri privind auditul financiar pentru auditorii CCRM

Instruiri privind auditul financiar pentru auditorii CCRM

Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat, pe parcursul a 3 săptămâni, de instruiri în domeniul auditului financiar, tematica fiind ”Audit financiar – aspecte generale”. Instruirile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru îmbunătățirea calității regularității și auditului performanței desfășurate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.

În calitate de formatori, la cursul de instruire ai cursului de instruire au participat Kevin Suttie, expert internațional pe termen scurt și Irina Babanuța, controlor de stat principal din cadrul Direcției generale planificare, metodologie, controlul calității și instruire profesională.

Scopul acestor instruiri a fost de a informa auditorii despre principalele schimbări, implementate în cadrul CCRM în ceea ce privește desfășurarea unei misiuni de audit financiar bazate pe riscuri, de a pune în discuție motivele pentru care s-au făcut schimbările, precum și de a promova utilizarea eficace a documentației actualizate în viitoarele misiuni de audit.

În cadrul sesiunii de instruire au fost abordate aspecte ce țin de principiile unui audit financiar, potențialele probleme referitoare la standardele de audit, raționamentul auditorului, auditul bazat pe riscuri, pragul de semnificație și materialitatea funcțională etc.

Instruirile au fost organizate sub formă de prezentări, discuții, întrebări-răspunsuri, teste, studiu de caz, lucru în grup etc. În final, participanții la instruiri au fost evaluați, pentru a verifica calitatea cunoștințelor acumulate.

Mihaela Rotari 

Share