În fondul forestier național, vor avea loc acțiuni de combatere aeriană a dăunătorilor pădurii

În fondul forestier național, vor avea loc acțiuni de combatere aeriană a dăunătorilor pădurii

În a doua jumătate a lunii aprilie și prima decadă a lunii mai, în fondul forestier național, vor avea loc acțiuni de combatere aeriană a dăunătorilor defoliatori pe o suprafață de peste 22,2 mii de hectare.

Conform datelor cercetărilor silvopatologice în arboretele gestionate de entitățile silvice subordonate Agenției „Moldsilva”, au fost identificate focare de dăunători și boli pe o suprafață de 112,33 mii ha, dintre care focarele cu dăunători defoliatori constituie 103,3 mii ha.

Situația cea mai alarmantă se înregistrează în cadrul entităților silvice Întreprinderea pentru Silvicultură Călărași, Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva, Întreprinderea Silvo Cinegetică Strășeni. Măsurile de combatere aeriană a unui complex de dăunători care afectează vegetaţia forestieră au fost planificate în urma prognozei și rezultatelor cercetărilor silvo-patologice, efectuate de către întreprinderile silvice, Secția Protecția Pădurilor din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice.

Agenția „Moldsilva”, informează că preparatele folosite în procesul combaterii aeriene sunt biologiceși nu sunt dăunătoare și periculoase pentru viața omului și pentru fauna sălbatică. În acelaşi timp, proprietarii de prisăci din preajma zonelor forestiere unde va avea loc combaterea aeriană sunt atenţionaţi să închidă familiile de albine în zilele respective sau să reamplaseze stupina la o distanţă de 10 km de locul unde se execută tratamentul. De asemenea, este interzisă aflarea animalelor domestice pe teritoriul supus tratamentului, fiind recomandat şi populaţiei să evite în această perioadă odihna în pădure.

Sectoarele din fondul forestier unde se vor petrece acţiuni de combatere a defoliatorilor prin pulverizare aeriană sunt evidenţiate pe schiţele cartografice anexate, inclusiv şi localităţile din preajma fondului forestier supus tratamentului.

Combaterea dăunătorilor este o componentă importantă în managementul integrat al sectorului forestier, iar acţiunile ce urmează a fi întreprinse vor avea un impact pozitiv şi asupra suprafeţelor agricole adiacente prin suprimarea focarelor de dăunători, care inevitabil pot afecta şi terenurile agricole.

Cu privire la ziua exactă a petrecerii acţiunilor de pulverizare aeriană şi a sectoarelor ce urmează a fi parcurse, „Moldsilva” va informa suplimentar.

http://moldsilva.gov.md/public/files/IS-Hincesti-Silva-460×760.pdf

http://moldsilva.gov.md/public/files/ISC-Strseni-490×510.pdf

http://moldsilva.gov.md/public/files/OS-Varzaresti-A3.pdf

Mihaela Rotari 

Share