Guvernul R. Moldova celebrează Centenarul Organizației Internaționale a Muncii

Guvernul R. Moldova celebrează Centenarul Organizației Internaționale a Muncii

Organizația Internațională a Muncii (OIM), agenție specializată a ONU cu competență generală în materie de muncă și protecție și securitate socială, celebrează cei aniversarea de 100 de ani de la fondare. Cu această ocazie, Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Sindicatelor și Confederația Națională a Patronatului, în parteneriat cu OIM a organizat astăzi conferința internațională cu genericul “Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare”.

La eveniment a participat Markus Pilgrim, directorul Oficiului Subregional OIM, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), OIM din Geneva, Confederației Patronatelor, Sindicatelor, autorităților publice centrale și locale, experți internaționali, precum și reprezentanți ai societății civile.

Participanții au discutat despre politicile și măsurile realizate în vederea asigurării calității și competitivității forței de muncă în Republica Moldova, siguranța și sănătatea la locul de muncă, sporirea dialogului social pentru viitorul muncii etc.

Pilgrim a subliniat că „Republica Moldova este o țară prioritară pentru OIM în materie de suport tehnic. În cadrul Programului de țară privind Munca decentă 2016-2020, organizația oferă asistență în promovarea ocupării și dezvoltării întreprinderilor, dialogului social și relațiilor industriale eficiente și asigurarea condițiilor de muncă mai bune”.

Silvia Radu, Ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  a remarcat că ”prin intermediul suportului OIM, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și aprobat Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2017-2021. Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj a fost completată cu un pachet de măsuri active de ocupare a forței de muncă, adaptate nevoilor diferitor categorii de persoane.

O acțiune inovativă pentru Republica Moldova în 2017 a fost pilotarea măsurii de instruire la locul de muncă a șomerilor. Alte două proiecte vor fi implementate în acest an: i) angajarea subvenționată a persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, și ii) subvenționarea cheltuielilor de adaptare a locurilor de muncă nevoilor persoanelor cu dizabilități. De asemenea, un accent deosebit al colaborării se axează pe îmbunătățirea capacităților funcționale ale serviciului public de ocupare, cu accent pe tineri.

Pe parcursul anilor OIM a susținut dialogul social în Republica Moldova, contribuind la fortificarea capacităților partenerilor sociali și la promovarea standardelor cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Privind în urmă, Republica Moldova a aderat la Organizația Internațională a Muncii în anul 1992 și a ratificat 42 de Convenții ale OIM. Organizația este singura instituție internațională ce funcționează pe principiul tripartismului, programele sale fiind formulate de reprezentanții ai sindicatelor și patronatelor la egal cu cei guvernamentali.

Misiunea Organizației Internaționale a Muncii este promovarea justiției sociale și a drepturilor persoanelor care muncesc. Obiectivele strategice ale OIM prevăd următoarele: promovarea și realizarea standardelor internaționale în domeniul muncii; crearea de oportunităților de ocupare mai multe și mai bune pentru femei și bărbați; creșterea acoperirii și sporirea eficacității protecției sociale pentru toți; consolidarea tripartismul și dialogului social.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa electronică: lipciu@ilo.or sau la numărul de telefon: + (373) 69388384.

Mihaela Rotari

Share