Gospodăriile agricole din Briceni – supuse controlului

Gospodăriile agricole din Briceni – supuse controlului

Conform planului de activitate al Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni, în luna februarie a fost planificat controlul agenților economici, care  gestionează produse de uz fitosanitar și fertilizanți (PUFF).

În acest context a fost formată comisia de evaluare și aprobat graficul activităților de control pentru perioada 09 – 26 februarie 2015, în care au fost incluse 170 de gospodării agricole.

Înainte de inițierea controlului agenților economici au fost eliberate prescripții cu privire la modul de obținere a autorizație de păstrare și utilizare (PUFF), unde s-a indicat modalitatea de obținere a autorizaţiei de funcţionare a depozitului pentru păstrarea (PUFF). Pentru a obține actul managerul întreprinderii trebuie să depună o cerere la sediul DRSA Briceni.

La cerere se anexează:

copia certificatului de înregistrare a unităţii economice cu extrasul privind genurile de activitate autorizate de Camera Înregistrării de Stat;
copia actului de proprietate sau contractului de arendă a spaţiilor;
copia procesului verbal întocmit de comisia mixtă;
copia licenței (în cazul importului) și/sau comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanți
originalul autorizaţiei de funcţionare anterior emise.
Pînă la data de 17 februarie 2015 au fost efectuate controale în următoarele localități: or. Lipcani, s. Balasinești, s. Beliavinți, s. Bulboaca, s. Caracușenii Vechi, s. Corjeuți, s. Criva, s. Drepcăuți, s. Mărcăuți, s. Mihăileni, s. Pererita, s. Șireuți, s. Tabani, s. Tețcani, s. Trebisăuți,

Depozite de păstrare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților trebuie să întrunească următoarele condiții: să dispună de încăperi capitale, care să fie amenajate cu rafturi, palete, ventilarea, pază, să dispună de registre de evidenţă utilizării pestecidelor și să fie verificate tremistrial de către inspectorii DRSA.

Un aspect aparte al controlului a fost personalul, care trebuie să fie instruit în gestionarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, să treacă examinarea medicală, să fie aprovizionaţi cu echipament de protecţie individuală.

Produse de uz fitosanitar, care se aflau în stoc trebuie să se regăsească în Registrul de Stat al utilizării  produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

În urma verificărilor au fost depistate unele încălcări a legislației privind activitatea în domeniul de păstrarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților: lipsa locului pentru decontaminare a utilajului folosit la aplicarea (PUFF), lipsa ventilării mecanice,  a registrului de evidenţă utilizării pestecidelor, unele obiective nu au pază.

În urma controalelor de evaluare a pregătirii gospodăriilor agricole către sezonul de gestionare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în anul 2015 au fost întocmite prescripții, cu indicarea termenului de înlăturare a neconformităților.

Maria Roșca

Share