(FOTO În Capitală continuă acțiunile de salubrizare a spațiilor verzi

(FOTO În Capitală continuă acțiunile de salubrizare a spațiilor verzi

Săptămâna trecută 373 de muncitori au fost implicați în acțiuni de salubrizare manuală a 32 de hectare de spații verzi aflate în gestiune, iar 53 de hectare au fost salubrizate mecanic cu utilajele aflate în dotarea întreprinderii municipale.

În total au fost evacuate peste 65 de curse de deșeuri vegetale.

De asemenea, au fost efectuate lucrări silvotehnice la 1293 de arbori iar 48 de cioate aflate pe teritoriul municipalității ca urmare a defrișării arborilor uscați, au fost scoase.

În același timp, au fost efectuate lucrări de igienizare a pădurilor parc: Butoiaș, Calea Orheiului și Muncești.

Au fost întreprinse măsuri de combatere chimică a căpuşelor şi a altor dăunători ai spațiilor verzi.

Au început lucrările de amenajare a plajelor, pentru începerea sezonului estival.

În curând vor începe acţiunile de plantare a florilor sezoniere și multianuale pentru ca orașul să fie frumos în preajma Sărbătorilor Pascale.

Share