Fosta șefă AGEPI – lipsită de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 3 ani

Fosta șefă AGEPI – lipsită de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 3 ani

Fosta șefă de la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), Lilia Bolocan, a fost lipsită de dreptul de a mai ocupa funcții publice în următorii trei ani. Asta după ce și-a angajat câteva rude în subordine, inclusiv cele două surori. Decizia a fost luată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

În cadrul controlului s-a stabilit că fostul conducător, având interes personal rezultat din relațiile sale cu persoanele apropiate – (surorile), a semnat în privința acestora acte administrative și a încheiat direct acte juridice.

Prin urmare, subiectul controlului nu a respectat prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, nedeclarând în termenul legal conflictele de interese și nesoluționându-le.

Persoana supusă controlului se decade din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu exepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

De asemenea, Autoritatea va înscrie persoana supusă controlului în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică.

Mihaela Rotari

Share