„Energocom” va avea competența legală pentru achiziționarea și stocarea gazelor naturale

„Energocom” va avea competența legală pentru achiziționarea și stocarea gazelor naturale

În vederea asigurării securității aprovizionării consumatorilor cu gaze naturale în situații de urgență, Guvernul a aprobat, astăzi, Hotărârea care impune obligația de serviciu public S.A. „Energocom”. Prin aceasta, se va crea un mecanism legal care va permite S.A. „Energocom” să inițieze procedura de achiziție, în mod transparent, a cantităților necesare de gaze naturale pentru stocarea acestora.

Documentul prevede stabilirea obligației semnării între furnizorii de ultimă opțiune și S.A. „Energocom” a unui contract-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale achiziționate și/sau stocate, în contextul obligației de serviciu public impuse.

Proiectul mai prevede că vânzarea de gaze naturale către furnizorii de ultimă opțiune va avea loc în cazurile în care:

➡️este sistată și/sau limitată livrarea gazelor naturale de pe piață aferentă contractelor în derulare;
➡️este necesară aprovizionarea consumatorilor cu cantități de gaze naturale suplimentare celor stabilite în contractele în derulare;
➡️prețul gazelor naturale livrate de S.A. „Energocom” este mai mic decât prețul gazelor naturale contractate de către furnizorii de ultimă opțiune.

Menționăm că S.A. „Energocom” urmează să realizeze achizițiile de gaze naturale în baza procedurii prestabilite de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ceea ce va oferi un grad sporit de transparență a licitațiilor.

Share