Eliminarea birocrației din calea mediului de afaceri: Pachetul V de debirocratizare, aprobat de Guvern

Eliminarea birocrației din calea mediului de afaceri: Pachetul V de debirocratizare, aprobat de Guvern

Reducerea birocrației este unul dintre obiectivele strategice ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. În acest sens, a fost aprobat pachetul V de debirocratizare și facilitarea activității mediului de afaceri, iar printre principalele prevederi sunt eliminarea certificatului de conformitate pentru produse alimentare, extinderea eligibilității pentru subvenționate în cazul mai multor structuri turistice rurale, excluderea examenelor medicale de adaptare, care au loc la 3 luni de la angajare, etc.

Evidența militară: Excludem din hotărârea de Guvern obligațiile de raportare la centrele militare despre angajați, deoarece deja s-a exclus din legislație în pachetul nr. 1 acest lucru.

Impactul acestei soluții a fost deja estimat în pachetul nr. 1, când a fost exclusă din lege. Acum aducem hotărârile de guvern în corespundere. Atunci am estimat că se economiste aproape 2 milioane lei anual.

Protecția Mediului: Cu scopul de a clarifica raportarea și pentru a evita reflectarea diferită a informațiilor în privința deșeurilor de echipamente electrice și electronice, am adus modificări la legea care impune utilizarea aceluiași cod pentru raportarea aceluiași tip de deșeu în două rapoarte distincte, evitând astfel utilizarea unor coduri diferite.

Siguranța Alimentelor: Eliminăm certificatul de conformitate pentru sucuri, deoarece sunt suficiente testele de inofensivitate de laborator, iar standardizarea se aplică la produse nealimentare. Astfel vor fi excluse costuri și proceduri nejustificate.

Turism: Extindem eligibilitatea pentru subvenționate pentru mai multor structuri de primire turistică rurală, precum case rurale, pensiunilor turistice, unităților de meșteșugărit În anul 2022, în total, au fost acordate 11 subvenții pentru o valoare totală de 849 mii lei, care acoperea o rată nominală medie la început de an, care conform datelor BNM era de cca. 8,6%.

Astfel, subvențiile au facilitat credite în sumă de cca. 9.9 milioane lei. Modificarea propusă vine să ofere acces la subvenții pentru încă 2 tipuri de activități economice în domeniul turismului rural, inclusiv să extindă tipurile de investiții susținute. Astfel, dacă în rezultat accesul va fi majorat de două ori, în rezultat ar putea fi facilitat accesul la finanțare în sumă suplimentară de cca. 19,8 milioane lei.

Examinarea medicală obligatorie: Excludem examenele medicale de adaptare, care au loc la 3 luni de la angajare și nu aduc beneficii, ci doar reprezintă o povară administrativă majoră.

Conform estimărilor noastre efectuate în colaborare cu Secretariatul Consiliului Economic și experții PNUD, aproximativ 48.000 din totalul celor angajați anual ar trebui să treacă prin acest examen. Prețul mediu al examenului este de cel puțin 200 de lei. Astfel, dacă se efectuează toate aceste examene, cheltuielile sectorului privat sunt de aproape 10 milioane de lei pe an.

În plus, fiecare examen ar necesita cel puțin două ore din timpul angajatului, cu un cost pe oră de aproximativ 104 lei, care include salariul, contribuțiile sociale și alte cheltuieli aferente. Astfel, efortul total al angajaților ar ajunge la aproximativ 96 mii de ore pe an, evaluat la aproape 10 milioane de lei anual. Costul total al examenelor și efortului angajaților ar ajunge la aproximativ 20 milioane de lei pe an.

Excludem examenele medicale periodice pentru lucrătorii care se folosesc mai mult de 50% de aparate optice (calculator etc.), or în prezent, practic, toți lucrătorii folosesc calculatorul și nu mai este un factor de risc la muncă, și se folosește nu doar în sectorul TIC. Cerință care s-ar aplica la aproximativ 100.000 de salariați. Costul examenelor medicale de acest gen, estimate la circa 200 de lei fiecare, ar ajunge la 20 de milioane de lei la fiecare doi ani sau 10 milioane de lei pe an. Adițional, acești angajați la fel ar cheltui cele 2 ore de timp fiecare, ceea ce ar cauza o cheltuială suplimentară de circa 10 milioane lei anual. Astfel, examenele și efortul aferent celor ce folosesc calculatoarele și alte aparate ar fi în total de circa 20 milioane lei anual.

Combinând cele două măsuri (de adaptare la angajare și cele periodice legate de vedere) costul total ar ajunge la cel puțin 40 de milioane de lei pe an.

Excludem înscrisurile medicului din foaia de parcurs, care este un document zilnic separat. Astfel, controlul medical va fi documentat în mod independent, fără a fi legat de foaia de parcurs. Această măsură vine complementar la amendamentul propus în Codul transporturilor rutier în cadrul pachetului nr. 4, prin care se elimină termenul foii de parcurs, care la moment durează aproximativ o zi.

Înscrisurile medicale se fac zilnic și astfel, ar compromite excluderea termenului de valabilitate. Prin urmare, această intervenție nu ar avea impact, dar ar asigura impactul din amendamentul legislativ, care va fi estimat în procesul de promovare a pachetului nr. 4.

Toate aceste și multe alte măsuri sunt menite să încurajeze activitatea antreprenorilor.

Share