Două cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional integrat de evidență contabilă, anunțate de CTIF

Două cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional integrat de evidență contabilă, anunțate de CTIF

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare care implementează Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de CTIF, să participe la cursurile de instruire privind utilizarea acestui sistem ce vor avea loc în ultima decadă a lunii mai. Primul curs va fi desfășurat în perioada 20 –24 mai, iar al doilea – în intervalul 27 – 31 mai.

Potrivit unui comunicat de presă, cursurile nominalizate, cu o durată de cinci zile fiecare, au scopul de a oferi contabililor   suport consultativ și tehnic în materie de utilizare a modulelor SIIECAP, module ce facilitează procesele de lucru ale acestora la procesarea documentelor primare în format electronic, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor superioare.

Utilizarea acestui sistem informatic asigură automatizarea evidenței contabile a sectoarelor din gestiunea autorităților și instituțiilor publice. Fiind ajustat de către CTIF la planul de conturi și noua clasificație bugetară, SIIECAP este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare pentru ținerea evidenței contabile conform cerințelor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 și asigură interacțiunea cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Cursurile de instruire se vor desfășura în grupuri de audienți cu un număr de până la 18 persoane. Temele incluse în agenda instruirilor și orarul acestora pot fi consultate pe pagina web oficială a CTIF la următorul link: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/SIECAP_0.pdf.

Contabilii care doresc să participe la cursurile de instruire nominalizate urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md.

În primele patru luni ale anului curent, CTIF a desfășurat două cursuri de instruire privind utilizarea SIIECAP, la care au participat 31 de contabili din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare care implementează acest sistem informatic.

La finalul primului trimestru al anului 2019, sistemul nominalizat era utilizat de către 890 de autorități și instituții publice bugetare din țară.

Doina Secrieru

Share