DIP și UPS „Ion Creangă” vor colabora timp de 5 ani. Ce activități sunt preconizate

DIP și UPS „Ion Creangă” vor colabora timp de 5 ani. Ce activități sunt preconizate

Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” au pus începutul unui parteneriat pe un termen de 5 ani. Un acord de colaborare în acest sens a fost semnat astăzi, 10 iunie 2016, de către directorul adjunct al DIP, Igor Guja și rectorul Universității, Nicolae Chicuș, însoțiți de directorul adjunct al DIP, Nicolae Moraru și alți reprezentanți ai DIP. Despre aceasta anunță serviciul de presă al DIP.

Acordul prevede stabilirea unui cadru instituțional în care părțile vor colabora pentru dezvoltarea parteneriatului, implicit prin utilizarea cercetării în unitățile sistemului penitenciar al Republicii Moldova, realizarea în parteneriat a unor proiecte în domeniile de profil.

De asemenea, acesta stabilește realizarea unor activități cu caracter științific la nivelul DIP și subdiviziunilor subordonate acestuia, publicarea rezultatelor cercetărilor și evaluărilor comune sub forma unor studii, articole și sinteze de cercetare în diverse reviste de specialitate.

Parteneriatul celor două instituții mai presupune organizarea unor manifestări cu caracter științific, inclusiv cu participarea unor instituții de profil din țară și din străinătate în scopul diseminării rezultatelor cercetărilor desfășurate de cele două instituții semnatare.

În cadrul întrevederii, directorul adjunct al DIP, Igor GUJA, a mulțumit rectorului pentru deschidere și colaborare, menționînd că, semnarea acestui acord ține să contribuie la elaborarea unor metode eficiente de ameliorare a mijloacelor și metodelor de combatere a criminalității dar și dezvoltarea activităților de instruire, formare și specializare atît a angajaților sistemului penitenciar cît și a instituției superioare de învățămînt.

La final, conducătorii instituţiilor semnatare şi-au exprimat convingerea că vor depune toate eforturile ca obiectivele cuprinse în acord să fie îndeplinite pentru asigurarea unei colaborări optime şi de lungă durată.

DIP reiterează că, numai prin colaborare se poate acoperi vasta şi complexa problematică a persoanelor private de libertate. În acest context, conducerea DIP a semnat alte două acorduri de colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Mihaela Rotari

Share