Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Oficiul Național de Audit al Suediei au lansat un nou proiect de cooperare

Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Oficiul Național de Audit al Suediei au lansat un nou proiect de cooperare

Cea de cincea etapă de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS) a fost lansată, fiind semnat, la 5 aprilie curent, Memorandumul de înțelegere privind implementarea Proiectului „Consolidarea capacităților și abilităților instituționale, organizaționale și profesionale ale Curții de Conturi a Republicii Moldova de a lucra și comunica în conformitate cu principiile și standardele INTOSAI”.

Marian Lupu, Președintele CCRM, a menționat că, suportul ONAS va permite instituției să-și consolideze capacitățile pe domeniile identificate, pentru a atinge obiectivele stipulate în Strategia de dezvoltare a CCRM pentru perioada 2021-2025. Suportul multilateral, oferit de ONAS la diferite etape ale colaborării, începând cu anul 2007, a permis Curții de Conturi de a deveni o instituție supremă de audit profesionistă, care activează în conformitate cu standardele internaționale de audit ale INTOSAI, a remarcat dl Lupu.

Experții suedezi vor acorda suporta CCRM în următoarele domenii: stabilirea condițiilor preliminare pentru certificarea auditorilor financiari, dezvoltarea abilităților manageriale și de leadership, consolidarea managementului resurselor umane, precum și fortificarea sistemului de asigurare / control al calității.

Noul proiect de cooperare va fi implementat până la finele anului 2022 și are scopul de a consolida activitatea Curții de Conturi în domenii importante și sensibile, asigurând continuitatea și durabilitatea progreselor obținute în cadrul implementării precedentului proiect de cooperare.

Mihaela Rotari

Share