Cum puteți să vă preschimbați permisul de conducere dacă vă aflați în afara hotarelor Republicii Moldova

Cum puteți să vă preschimbați permisul de conducere dacă vă aflați în afara hotarelor Republicii Moldova

Dacă vă aflați peste hotarele țării și ați constat că v-a expirat permisul de conducere, îl puteți preschimba prin intermediul unei persoane împuternicite, în baza unei procuri autentificate sau în baza împuternicirii de reprezentare,  pe care o puteți obține prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare” în baza semnăturii electronice (MPower). Condiția obligatorie este, însă, să aveți actul de identitate valabil.

Persoana împuternicită de către Dvs urmează să se prezinte la Direcția documentare a conducători auto (mun. Chişinău, str. Salcâmilor, 28) sau la orice subdiviziune teritorială de calificare a conducătorilor auto, având asupra sa următorul set de documente:

  • cererea pentru preschimbarea permisului de conducere pentru cetățenii aflați în afara hotarelor Republicii Moldova. Cererea se completează direct la  subdiviziunile teritoriale ale ASP, ori o puteți  descărca aici:
  • procura autentificată (legalizată la misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale RM sau apostilată);
  • actul de identitate al persoanei împuternicite;
  • permisul de conducere deținut (expirat);
  • adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din țara de reședință sau domiciliu, legalizată conform modului de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova. În cazul în care solicitantul dispune de o adeverință medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e) valabilă, eliberată de către autoritatea medicală abilitată, aceasta urmează să fie acceptat pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere).

Costul serviciului de preschimbare a permisului de conducere constituie 340 lei (în termen de 20 zile lucrătoare).

Preschimbarea permisului de conducere o puteți realiza și online, accesând link-ul: https://e-services.md/ro/content/comanda-preschimbarea-permisului-de-conducere

Comanda serviciului de preschimbare a permisului de conducere online este disponibilă și pentru persoanele aflate peste hotare. Prezentarea actelor și ridicarea permisului de conducere perfectat poate fi efectuată prin intermediul unei persoane împuternicite, în baza unei procuri autentificate sau în baza împuternicirii de reprezentare,  pe care o puteți obține prin intermediul MPower (Sistemul informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare”).

Share