Consultări la Ministerul Finanțelor privind proiectul politicii fiscale pentru 2023

Consultări la Ministerul Finanțelor privind proiectul politicii fiscale pentru 2023

La Ministerul Finanțelor a avut loc sesiunea de consultări pe marginea proiectului politicii fiscale pe anul 2023, la care au participat circa 65 de persoane, reprezentanții ai asociațiilor de business, patronatelor, sindicatelor, societății civile, CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova) și cei ai Serviciului Fiscal de Stat.

Cu această ocazie, reprezentanții Ministerului Finanțelor au prezentat pe scurt principalele măsuri incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, comunicând că acestea sunt îndreptate spre crearea condițiilor favorabile dezvoltării afacerilor, consolidarea veniturilor bugetare necesare finanțării cheltuielilor publice, consolidarea veniturilor pentru APL de nivelul I și îmbunătățirea cadrului de reglementare a procesului de conformare, raportare și achitare a impozitelor.

Astfel, în cadrul discuțiilor au fost analizate mai multe propuneri de politici fiscale pentru anul 2023, cum ar fi: cota zero pentru profitul nedistribuit, amortizarea accelerată, restituirea din contul TVA, mecanismul de impozitare progresivă a veniturilor persoanelor fizice, excluderea plafonului maxim la impozitul funciar și la cel pe bunuri imobiliare, introducerea conceptului de prețuri de transfer, prelungirea patentei de întreprinzător, majorarea plafonului valorii nominale deductibile a tichetelor de masă ș.a.

Proiectul politicii fiscale pe anul 2023 vine să fortifice capacitatea Guvernului pentru a face față crizelor multiple cu care se confruntă Republica Moldova. Documentul conține și măsuri pro-active, care vin să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea economică.

Informăm că, urmare a examinării tuturor propunerilor pe marginea proiectului politicii bugetar-fiscal pe anul viitor, Ministerul Finanțelor va definitiva proiectul de lege, și ulterior va transmite Guvernului spre aprobare și respectiv Parlamentului spre adoptare.

Share