Colegiul MAI: Prezentarea priorităților și adoptarea planului de activitate pentru anul 2023

Colegiul MAI: Prezentarea priorităților și adoptarea planului de activitate pentru anul 2023

Astăzi, 3 februarie, s-a desfășurat Colegiul Ministerului Afacerilor Interne – forumul superior de coordonare a politicilor de dezvoltare strategică și a acțiunilor specifice MAI, în care a fost evaluată activitatea întregului sistem pentru anul 2022 și stabilite prioritățile pentru anul 2023.

La eveniment au participat ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, secretarul general al Guvernului, Igor Talmazan, conducători ai autorităților centrale și autorităților în domeniul aplicării legii, precum și șefii direcțiilor și subdiviziunilor MAI.

„Anul 2022, a fost anul războiului, al crizelor suprapuse unde capabilitățile și reziliența sistemului au fost testate și solicitate la maxim. Un an tensionat în care Ministerul Afacerilor Interne a avut aptitudini sporite de răspuns la amenințări multiple, asimetrice și a reușit să asigure ordinea și securitatea internă a țării noastre. MAI a devenit prin capacitățile sale, furnizor de securitate regională și europeană, reușind să protejeze frontiera față de criminalitatea transfrontalieră și alte provocări subsecvente războiului. Spun în cunoștință de cauză că toți cei prezenți la această reuniune au contribuit la stabilitatea țării noastre într-un mediu de securitate extrem de volatil și, totodată, am reușit în această perioadă plină de provocări să punem bazele dezvoltării durabile a sistemului afacerilor interne ”, a declarat ministrul Ana Revenco.

„Vă mulțumesc pentru dedicație și rezistență. Ați făcut față în tot acest timp provocărilor și crizelor, ați demonstrat că sunteți un partener de încredere pentru colegii din Europa. Voi continua să ofer tot suportul pentru Ministerul Afacerilor Interne”, a menționat Președintele Parlamentului.

În cadrul Colegiului MAI, conducătorii IGP, IGC, IGPF, IGSU, IGM, IMO și SPIA au raportat rezultatele obținute de către subdiviziuni și obiectivele principale pe domeniile de competență. Iar, secretarul general, Serghei Diaconu a prezentat activitatea de politică externă, programele, proiectele strategice, acțiunile HUB-ului de securitate, precum și activitățile parcurse pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Ședința a continuat cu aprobarea Planului de activitate al MAI și  a priorităților pentru anul 2023 în contextul situației naționale și regionale. Astfel, au fost identificate 3 dimensiuni – dezvoltare, integrare și digitalizare, anul 2023 fiind dedicat activităților din aceste domenii.

Așadar, pe dimensiunea – dezvoltare, MAI își propune diversificarea și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățeanului, cât și consolidarea capacităților instituționale, printre care:
– Lansarea și operaționalizarea Centrului de Justiție Familială;
– Operaționalizarea mecanismului de raportare a cazurilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor  în mediul online;
– Crearea și lansarea Unității primiri urgențe în cadrul sistemului de sănătate al MAI;
– Operaționalizarea laboratorului ADN;
– Lansarea controlului coordonat cu România, în punctul de frontieră Albița;
– Operaționalizarea punctului de trecere a frontierei „Leova-Bumbăta”;
– Extinderea modelului de cooperare dintre poliție și administrația publică locală pe platforma Consiliilor de siguranță, pentru a răspunde prompt la nevoile concrete ale comunităților; etc.

Integrarea Europeană este o prioritate pentru MAI, care prin Comisia pentru integrare europeană, constituită la nivelul ministerului va asigura realizarea tuturor precondițiilor de aderare și realizarea acțiunilor ce derivă din rapoartele de progres ale UE. MAI a stabilit ca obiective principale:
– Operaționalizarea HUB-ului de securitate;
– Crearea punctului focal pe domeniul armelor de foc și munițiilor;
– Aderarea la mecanismul de protecție civilă europeană;
– Furnizarea serviciilor de asistență internațională polițienească; etc.

În 2023, MAI se va dezvolta prin digitalizare, pentru construirea unui sistem de securitate modern, flexibil care să răspundă calitativ și la timp provocărilor. Avem în vedere dezvoltarea mecanismelor:
– E-dosar contravențional;
– E-dosar penal;
– Extinderea Sistemului informațional „Control trafic”;
– Implementarea Sistemului informațional „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”;
– Digitalizarea procesului de recrutare și evaluare a personalului; etc.

Alte subiecte de discuții au inclus contextul regional și național în condițiile generate de diferite tipuri de crize și activitatea curentă a subdiviziunilor MAI. Menționăm că, la eveniment s-au conectat online și angajații structurilor MAI din teritoriu

Share