Certificatul medical nu va mai fi obligatoriu la admiterea în universități sau școli profesionale

Certificatul medical nu va mai fi obligatoriu la admiterea în universități sau școli profesionale

Certificatul medical va fi exclus din lista actelor obligatorii la admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior. Un ordin în acest sens a fost semnat de Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco și Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei. 

Documentul exclude examenul medical obligatoriu și prezentarea adeverinței medicale (nr. 086/e) la concursul de admitere. Excepție fac înstituțiile în care specialitățile presupun condiții fizice speciale.

„Măsura are menirea de a eficientiza admiterea în învățământul profesional tehnic și superior, de a asigura dreptul constituțional nelimitat la studii fără condiționalități, de a asigura respectarea dreptului la confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal”, comunică Ministerul Sănătății.

Acțiunile se vor realiza în conformitate cu Legea nr. 411/1995 Ocrotirii sănătății, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. În Republica Moldova sunt 89 de centre de excelență, colegii și școli profesionale și 26 de universități de stat și private.

Mihaela Rotari

Share