CCM a dat aviz pozitiv proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției în privința sistemului judecătoresc

CCM a dat aviz pozitiv proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției în privința sistemului judecătoresc

Curtea Constituțională a Republicii Moldova (CCM) a dat aviz pozitiv proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în privința sistemului judecătoresc, informează Oficial.

 Curtea a constatat că Guvernul este subiectul autorizat în acest caz, inițiativa legislativă este conformă prevederilor din Constituție și nu depășește limitele impuse de articolele din Legea Supremă. Potrivit CCM, proiectul de lege poate fi înaintat Parlamentului spre examinare și poate fi adoptat la cel puțin 6 luni de la prezentarea inițiativei legislative.

De menționat că, hotărârea CCM este definitivă, nu poate fi suspusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.

Amintim că, la 7 noiembrie curent, Cabinetul de miniștri a aprobat Proiectul legii de modificare a Constituției ce vizează termenul inițial de numire a judecătorilor, selectarea magistraților Curții Supreme de Justiție (CSJ), componența și competențele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Scopul proiectului este de a spori independența sistemului și autorităților judecătorești.

În acest proiect A fost propusă excluderea mandatului de 5 ani al judecătorilor, fapt prevăzut de Constituție. Astfel, magistrații urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de către Președintele țării, la propunerea CSM. Propunerea va putea fi respinsă însă, de Șeful statului, doar o singură dată, potrivit prevederilor Legii privind statutul judecătorului. O altă modificare importantă vizează numirea și selectarea judecătorilor CSJ, procedură ce va fi similară numirii magistraților în instanțele din țară, indiferent de nivelul acestora. Astfel, va fi redusă influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor. Totodată, este propus ca magistrații să beneficieze de imunitate funcțională în condițiile legii, iar în cazul urmăririi penale, numai pentru acțiunile sau inacțiunile efectuate în exercitarea funcțiilor lor. Coruperea pasivă, traficul de influență, luarea de mită și infracțiuni similare, nu pot fi considerate ca acțiuni săvârșite în exercitarea legală a funcției de judecător.

De asemenea, Ministerul Justiției a propus ca în Legea Supremă să fie stipulate atribuțiile cu specific financiar ale CSM. Autoritatea poate înainta Parlamentului propuneri de buget pentru sistemul judecătoresc din țară. Componența și durata mandatelor membrilor CSM urmează a fi modificată. Vor putea fi aleși nu doar judecători și profesori titulari, dar și reprezentanți ai altor profesii juridice. Totodată, vor fi excluși din componența CSM ministrul Justiției și Procurorul General. Durata mandatului membrilor va crește până la 6 ani.

Proiectul de modificare a Constituției a fost elaborat potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM-UE și a Planului de Acțiuni pentru Implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției.

Doina Secrieru

Share