Bucurie pntru tineri! Circa 6000 de burse de studii peste hotare – în acest an

Bucurie pntru tineri! Circa 6000 de burse de studii peste hotare – în acest an

Circa 6000 de burse de studii peste hotare vor fi oferite în anul de studii 2015-2016 în baza celor peste 50 de tratate internaționale încheiate între Guvernul Republicii Moldova și guvernele altor state.

Cele mai multe burse – 5500 la număr sînt oferite în baza tratatului în domeniul educației încheiat cu România. Totodată, doritorii de a studia peste hotarele țării vor putea opta și pentru alte țări, inclusiv Federația Rusă, Bulgaria, Turcia, Slovacia, Cehia, Letonia, China, Qatar.

O altă oportunitate de studii peste hotare sînt Programele educaționale ale Guvernelor unor state, precum Guvernul Republicii Franța (Alianța Franceză); Guvernul Statelor Unite ale Americii (Programele Flex, Fulbright, Muski etc), Guvernul Germaniei (DAAD).

Începînd cu 1 ianuarie 2014, tinerii din Republica Moldova pot opta și pentru programe de mobilitate oferite în cadrul noului program al UE pentru educație, instruire, sport și tineret – „Erasmus+”, deschis și pentru țările din Parteneriatul Estic. Studenții din țările Parteneriatului Estic vor avea posibilitatea de a primi subvenții pentru a participa la programele comunitare de masterat. Totodată, programul UE oferă posibilitatea unor studii doctorale, astfel de burse urmînd să fie finanțate din programul „Marie Skłodowska-Curie”, parte a noului program Orizont 2020 pentru cercetare și inovare.

În același timp, tinerii pot alege și programele de mobilitate academică oferite de către organizaţii internaţionale şi regionale, precum Consiliul Europei, UNESCO, Inițiativa Central Europeană, Programul (CEEPUS) și altele.

Toate ofertele de burse pot fi găsite pe site-ul ministerului Educațieiwww.edu.md, secțiunea burse.

Maria Roșca

Share