Atenționare pentru agricultori în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor

Atenționare pentru agricultori în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) atenționează producătorii agricoli că, în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor, să manifeste prudență maximă și să respecte normele și regulile de apărare împotriva incendiilor pentru a evita riscurile și a reduce pierderile, informează OFICIAL.

În acest sens, MAIA îndeamnă producătorii agricoli și autoritățile de resort să respecte un set de recomandări:

✅ angajații antrenați în campania de recoltare vor fi instruiți cu privire la regulile de apărare împotriva incendiilor și modul de acționare în caz de urgență;

✅ procesul de recoltare va începe cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha, cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățimea de minim 6 m și fâșii arate cu lățimea de minim 4 m, eliberate de paie și resturi vegetale;

✅ asigurarea masivelor cu fâșii arate cu lățimea de minim 4 m de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere;

✅ tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu instalații parascântei, stingătoare de incendiu și plapume din prelată;

✅ interzicerea fumatului și utilizarea focului deschis în lanuri, arii, miriști, pe combine și autovehicule ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 m de punctele de recoltare și depozitare a cerealelor;

✅ interzicerea arderii paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe miriști;

✅ la depozitarea cerealelor se va asigura distanța de la vârful mormanului până la elementele combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat și cablurile electrice de minim 0,5m;

✅ uscătoriile mobile se vor amplasa la o distanța de minim 10 m de la clădirile depozitelor de cereale;

✅ stogurile și stivele de nutreț fibros se vor amplasa la distanțe de minim 15 m de la liniile de energie electrică, 20 m de la drumuri și 50 m de la clădiri și instalații.

Share