ASP lansează prestarea serviciilor cadastrale în regim online pe platforma PDSE

ASP lansează prestarea serviciilor cadastrale în regim online pe platforma PDSE

Începând cu 01 februarie 2023, Agenția Servicii Publice lansează, în regim de pilotare, prestarea serviciilor cadastrale în regim online pe o nouă platformă – platforma de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE), care va permite obținerea documentelor solicitate în format electronic.

În perioada de pilotare, atât persoanele fizice, cât și cele juridice vor putea solicita online și obține în format electronic 11 documente din domeniul cadastral: extrase din Registrul bunurilor imobile, informații despre valoarea bunurilor imobile și planuri cadastrale doar pentru bunurile imobile din mun. Chișinău.

Pentru deținătorii de semnătură electronică, documentul în format electronic va putea fi descărcat din cabinetul personal (mcabinet.gov.md) de pe Portalul guvernamental al cetățeanului sau al antreprenorului.

La solicitare, copia documentului electronic va fi eliberată pe suport de hârtie. Beneficiarul îl va putea ridica la sediul centrului multifuncţional solicitat sau îl va putea primi direct la adresa indicată, utilizând serviciul guvernamental de livrare MDelivery.

Serviciile respective se vor achita prin intermediul MPay, serviciul guvernamental de plăți electronice, utilizând orice instrument de plată la alegere, cum ar fi: cardul bancar, internet banking, terminale de plată, sisteme e-banking și plăți în numerar.

Comanda online a documentelor menționate se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului. Procedura o puteți consulta aici: https://www.asp.gov.md/ro/agentia/noutati/2023-01-30

Lansarea în regim de pilotare a prestării serviciilor electronice din domeniul cadastru prin platforma de dezvoltare a serviciilor electronice a fost realizată în conlucrare cu Agenția de Guvernare Electronică.

Share