Apel de înaintare a dosarelor pentru Premii în domeniul CULTURII pentru 2022

Apel de înaintare a dosarelor pentru Premii în domeniul CULTURII pentru 2022

Ministerul Culturii anunță lansarea depunerii dosarelor pentru premiile în domeniul culturii, care se acordă anual pentru produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural naţional, au obținut aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale, în anul 2022, conform următoarelor categorii:

1)  Premiul Valeriu Cupcea în domeniul artei teatrale;

2)  Premiul Constantin Stere în domeniul literaturii;

3)  Premiul Gavriil Muzicescu în domeniul muzicii;

4)  Premiul Vladimir Curbet în domeniul dansului;

5)  Premiul Ştefan Ciobanu în domeniul conservării patrimoniului cultural şi al muzeografiei;

6)  Premiul Ion Madan în domeniul biblioteconomic şi bibliografic;

7)  Premiul Isidor Burdin în domeniul patrimoniului imaterial;

8)  Premiul Gheorghe Cincilei în domeniul promovării imaginii culturale în mass-media;

9)  Premiul Mihai Grecu în domeniul artelor plastice;

10)  Premiul Emil Loteanu în domeniul cinematografiei;

11)  Premiul Veniamin Apostol în domeniul educației artistice;

12)  Premiul George Enescu în domeniul compoziției muzicale;

13)  Premiul Valentina Rusu-Ciobanupentru debut în artele vizuale;

14)  Premiul pentru cel mai bun manager al instituției de cultură de nivel local.

Premiile Ministerului Culturii  au caracter personal și se decernează:

  1. a)unui singur laureat;
  2. b)unui colectiv de laureați, dacă se constată implicarea decisivă a mai multor persoane la elaborarea/realizarea unei lucrări/activități.

La concurs nu se admit persoanele care au fost deja laureate ale Premiului anual al Ministerului Culturii, precum şi lucrările sau părţi ale acestora, premiate în cadrul ediţiilor anterioare.

Dosarele candidatului/colectivului de candidați pot fi depuse la Secția Managementul Documentelor a Ministerului Culturii până la data de 23 decembrie 2022 și vor include:

1)  curriculum vitae al candidatului (CV);

2)  lista publicațiilor (pentru cărțile publicate în Republica Moldova se va indica ISBN-ul);

3)  lucrările de creaţie (monografii, broșuri, pliante);

4)  operele literare publicate şi înregistrate la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova;

5)  informația despre contribuția personală (în cazul colectivelor de candidați);

6)  efectul/impactul social/cultural al implementării/activității;

7)  materiale ilustrative aferente (imprimări audio/video, imagini, scheme, hărți etc.);

8)  referințe la sursele publice pentru documentarea asupra rezultatelor activității;

9)  alte materiale/informații de apreciere a candidatului/colectivului de candidați (indici de citare ISI sau Scopus, procese-verbale, decizii, recenzii, recomandări, distincții, diplome etc.).

Pentru informații suplimentare puteți contacta secretarul Comisiei pentru decernarea Premiilor anuale ale Ministerului Culturii, domnul Serghei Boboc, consultant principal în cadrul Direcției arte și industrii creative – tel: 022 823 816, e-mail: serghei.boboc@mc.gov.md

Share