ANSA a efectuat controale la Cimișlia. Vezi cu ce scop!

ANSA a efectuat controale la Cimișlia. Vezi cu ce scop!

Comisia formată din angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi angajaţii DRSA Cimişlia au efectuat activităţi de control comune în unităţile de comercializare a medicamentelor veterinare şi furaje, la 05 februarie 2015,

În acest context au fost inspectate:

trei puncte farmaceutice veterinare;
o fabrică de producere a nutreţului combinat;
o fermă de creştere a puilor broiler.

În urma controlului s-a constatat că punctele farmaceutice dispun de încăperi şi depozit, dotate satisfăcător cu echipament, dispun de apă şi canalizare, preparatele farmaceutice de uz veterinar sunt într-un asortiment larg şi sunt amplasate pe stelaje cu respectarea condiţiilor de păstrare a medicamentelor veterinare.

Totodată au fost depistate încălcări a legislaţiei privind activitatea farmaceutică veterinară:

comercializarea unor produse neînregistrate în Nomenclatorul de stat al preparatelor farmaceutice de uz veterinar din Republica Moldova;
o parte din medicamentele veterinare comercializate nu sunt însoţite de buletinul analizei calităţii sau de certificate de calitate;
nu se respectă grupele de acţiune la amplasarea medicamentelor pe stelaje şi în depozite;
reambalarea unor produse în incinta punctului farmaceutic;
neetichetarea ambalajului primar la unele produse;
comercializarea vaccinurilor destinate animalelor agricole în incinta punctelor farmaceutice;
comercializarea produselor farmaceutice de uz veterinar destinate animalelor agricole nu se realizează în totalmente în bază de prescripţie medicală.

Paralel a fost inspectată şi o fabrică de producere a nutreţului combinat pentru găini ouătoare, unde s-au constatat:nutreţul combinat este produs în condiţii nesatisfăcătoare;
accesul liber al păsărilor în procesul de producere a nutreţului combinat;
nivelul de igienă în procesul de producere este nesatisfăcător.

Ceea ce ţine de ferma de producere a cărnii de pui broiler s-a constatat că:

nutreţul combinat este produs la fabrica de nutreţ combinat de pe teritoriul fermei;
materia primă este aprovizionată în întregime din producţia proprie;
jurnalele de tratament, de vaccinare, dezinfecţie etc., sunt prezente şi completate în conformitate cu cerinţele în vigoare;

În urma controlului realizat s-au întocmit: acte de control, o prescripţie, un proces verbal de sancţionare contravenţională.

a a1

Share