ANRE este printre instituțiile publice care au fost evaluate de către IDIS „Viitorul”

ANRE este printre instituțiile publice care au fost evaluate de către IDIS „Viitorul”

Clasamentul celor mai independente instituții publice din Republica Moldova a fost prezentat pe 27 noiembrie curent, în cadrul unei conferințe online, organizate de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și INEKO Slovacia.

Pentru stabilirea clasamentului de independență au fost evaluate 20 de instituții publice cu funcții de reglementare, control, prestări servicii și în sfera activității judiciare (ANRE, TRM, ANI, BNM, CNA, CNAS, CNAM, Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, Agenția Servicii Publice, Consiliul Audiovizualului, Consiliul Concurenței, Consiliul Superior al Magistraturii, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Curtea de Conturi, Inspectoratul General de Poliție, Inspecția Financiară, Procuratura Generală, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal).

775X436_singleNews_1606744817_QIkFtqcXr3e6X0EO6xPxUNAkJHXQQavAC5BIdmjW.jpeg

Instituțiile publice au fost evaluate în baza a patru criterii de independență: numirea organului de conducere și membrilor Consiliului de administrație; destituirea persoanelor numite; suveranitatea și bazele constituționale; venitul persoanelor numite și angajaților.

Punctajul maxim pentru o instituție constituie 100 de puncte. Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se situează pe a 6-a poziție, cu un scor de 69%, urmată de CNPF, CSM, Consiliul Audiovizualului și Curtea de Conturi.

Cu referire la evaluarea ANRE în baza criteriilor de independență selectate, Violina Șpac, Director ANRE, a constatat unele contradicții existente în Raportul de evaluare prezentat și a enunțat obiecții. Astfel, în una din concluziile generale se menționează despre ”o problemă de concept pentru ANRE – lipsa unui temei expres care ar da posibilitatea organului de control de a destitui (revoca) din funcție membrul organului de conducere care nu își exercită corespunzător funcțiile sau încalcă flagrant prevederile legale” nu corespunde realității, deoarece art. 10 alin. (12) din Legea 174/21.09.2017 cu privire la energetică, prevede expres 5 temeiuri de revocare a directorilor Consiliului de Administrație al ANRE, 2 dintre care sunt punitive, și anume: (!) condamnare pentru comiterea infracţiunilor cu intenţie şi/sau condamnare la privaţiune de libertate, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanței de judecată; (!!) rămânere definitivă a actului de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate, prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către directorul respectiv a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi/sau prin care s-a stabilit faptul că se află în stare de incompatibilitate. Temeiurile legale de revocare enumerate stabilesc un echilibru în asigurarea independenței instituției de factorii politici cât și de responsabilizarea directorilor în cadrul exercitării mandatului.

Cu referire la necesitatea instituirii unui temei suplimentar de revocare, cum ar fi – exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor/funcțiilor, menționăm că acesta ar crea premise pentru aprecieri subiective din partea exponenților puterii legislative, fapt ce contravine legislației comunitare în domeniul energetic și recomandărilor Secretariatului Comunității Energetice, și subminează independența autorității de reglementare. Or, astfel de propuneri de lege ferenda din partea autorilor vin în contradicție cu unul din scopurile cercetării (formularea recomandărilor pentru creșterea independenței instituțiilor publice).

În final, atât Violina Șpac, cât și reprezentanții altor instituții publice au solicitat experților acordarea unui termen suplimentar pentru a veni cu completări și reacții oficiale în acest sens, întru îmbunătățirea concluziilor finale din Raport, pentru a realiza pe deplin obiectivele și scopul propus.

Evenimentul a avut loc în cadrul inițiativei „Susținerea democrației, a independenței și transparenței instituțiilor publice-cheie din Republica Moldova”, implementată de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO) și este susținută financiar de Programul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid).

Doina Secrieru

Share