ANRE a aprobat tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale de tipul „intrare/ieșire” prestat de SRL „Moldovatransgaz” și SRL „Vestmoldtransgaz”

ANRE a aprobat tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale de tipul „intrare/ieșire” prestat de SRL „Moldovatransgaz” și SRL „Vestmoldtransgaz”

Astăzi, 29 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale de tipul „intrare/ieșire” prestat de SRL „Moldovatransgaz” și SRL „Vestmoldtransgaz” în baza unor factori obiectivi care au determinat revizuirea costurilor din componența tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale pentru anul 2022, printre care: majorarea costului gazelor naturale procurate pentru acoperirea consumului tehnologic şi al pierderilor tehnice reglementate de gaze naturale în rețelele de transport al gazelor naturale; evoluția cursului de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA; diminuarea volumelor gazelor naturale transportate prin rețelele de transport.

De asemenea, au fost avizate tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Iurceni Servicii”, după cum urmează: pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă 17,84 lei/m3; pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate 4,48 lei/m3.

Share