ANRE a aprobat modificarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale

ANRE a aprobat modificarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședință publică, modificările la Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.

Modificările propuse la Metodologia în vigoare vor permite intervenția promptă în vederea ajustării prețurilor reglementate la conditiile din piata, în vederea evitării incapacității de plată a furnizorilor reglementați.

În condițiile variațiilor majore a prețului de procurare a gazelor naturale, cu un trend ascendent accentuat (situație fără precedent pe piața gazelor naturale), furnizorii de gaze naturale care procură gaze naturale de la furnizorii externi se confruntă cu un deficit de numerar la achiziționarea gazelor naturale, fapt ce poate periclita capacitatea de plată a acestora.

Potrivit Regulamentului privind situațiile excepționale pe piaţa gazelor naturale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 407/2019, ca măsură preventivă este stabilită – aplicarea unei politici tarifare adecvate, care să asigure ca preţurile reglementate să acopere pe deplin costurile minime, reale şi necesare ale întreprinderilor de gaze naturale în legătură cu desfăşurarea activităților lor pe piaţa gazelor naturale, precum şi evitarea şi neadmiterea situaţiei de acumulare a datoriilor faţă de furnizorii externi.

Finalitățile urmărite prin elaborarea proiectului de modificare a Metodologiei sunt:

ajustarea cadrului de reglementare secundar la noile prevederi ale legislației primare;
excluderea echivocului la interpretarea și aplicarea prevederilor Metodologiei;
asigurarea funcționării eficiente și asigurarea viabilității financiare a întreprinderilor de gaze naturale prin stabilirea preţurilor reglementate care să acopere costurile minime, reale şi necesare în legătură cu desfășurarea activităţilor reglementate.

Având în vedere situaţia de urgenţă pe piaţa gazelor naturale şi necesitatea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, modificările vor intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Share